De Grønne vil ha internasjonal kamp mot plast

09. mai 2015

Plastsøppel er i ferd med å true havet som matfat, mener Miljøpartiet De Grønne, som nå tar til orde for en internasjonal konvensjon mot plastforurensing.

– Plastforurensing av havene er en miljø- og dyretragedie. Plastpartikler i sjømat kan dessuten bli en voksende helseutfordring for mennesker. Plast som brytes ned til mikropartikler, tas opp i næringskjedene i havet og ender opp på folks spisebord, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Deltok på den internasjonale strandryddedagen

Lørdag deltok tusenvis av frivillige over hele landet på den årlige strandryddedagen. De Grønnes talspersoner Hilde Opoku og Rasmus Hansson tok en pause fra partiets landsmøte for å ta del i dugnaden i Kvednaviga utenfor Stavanger, og brukte anledningen til å lansere nye tiltak mot plastforurensing.

– Plastforurensing har lenge vært et underkommunisert problem. Norge bør løfte saken opp på den internasjonale agendaen. Vi kommer til å legge frem et forslag på Stortinget om en internasjonal konvensjon mot plastforurensing, sier Hansson.

Håper på støtte i Stortinget

Han understreker at plastforurensing beveger seg på tvers av landegrensene, og er derfor et problem som må løses internasjonalt. De Grønne håper på bred støtte til forslaget i Stortinget.

– Vi har allerede internasjonale konvensjoner som regulerer det internasjonale samarbeidet i flere miljøspørsmål, som f. eks. i forhold til klimautfordringene og beskyttelsen av biologisk mangfold. Nå trenger vi et solid krafttak i kampen mot plastforurensing, sier Hansson.

Krever økt nasjonal innsats

I tillegg til det internasjonale arbeidet, vil De Grønne øke innsatsen mot plastforurensing over statsbudsjettet, kreve tøffere håndheving av forurensingsloven, samt redusere mengden emballasje.

– Blant enkelte sjøfuglarter i Nordsjøen har 95 prosent av fuglene plast i magen. Mange fugler dør fordi de forveksler plasten med mat. Verdenssamfunnet må hindre at denne miljøkatastrofen forverrer seg, sier Hansson.