Ingen solidaritet fra Fellesforbundet

06. november 2012

 

Foto:Monica Løvdahl

Hanna E. Marcussen (Foto:Monica Løvdahl)

Det største industriforbundet i LO foreslår for LO-kongressen at det bør åpnes for oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen. – Intet område langs kysten skal være varig vernet, uttalte forbundsleder Arve Bakke i Klassekampen i går.

Miljøpartiet De Grønne mener utspillet er pinlig.

– Det er skandaløst at Fellesforbundet vil prioritere kortsiktige næringsinteresser fremfor livsviktige klimakutt, mener Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne. Det virker ikke som om forbundet har tatt inn over seg at mennesker i fattige land allerede mister livsgrunnlaget sitt som følge av klimaendringer.

På LOs hjemmeside skriver organisasjonen at ”Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes. Alle må bidra, og fagbevegelsen har en viktig rolle i dette arbeidet.”

– Hvis klimakrisen skal løses må vi starte med å redusere utslippene i landene som slipper ut mest. Norge er et slikt land, mener Marcussen.  

Også norske arbeidsplasser og norsk økonomi er truet av den høye aktiviteten på sokkelen, mener Miljøpartiet De Grønne. Partiet har tidligere advart mot at den høye aktiviteten i oljeindustrien er i ferd med å skape en farlig ensretting av norsk økonomi.

For å sikre fremtidige norske arbeidsplasser må vi ligge i forkant av utviklingen og løsrive oss fra oljeavhengigheten. Land som Tyskland og Kina satser tungt på de fornybare alternativene og er i ferd med å løpe fra oss, avslutter Marcussen.

Miljøpartiet De Grønne foreslår, blant annet at regjeringen avslutter tildelingen av nye områder på norsk sokkel.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny