Ikke for sent å snu, Brekk!

21. mai 2012

Sara M. Blichner og Kristiane Brudevoll, Grønn Ungdom. Foto: Lars Gaupset

Miljøpartiet De Grønne og ungdomspartiet Grønn Ungdom var godt representert under dagens demonstrasjon mot regjeringens landbrukspolitikk. Grønne ungdommer og miljøpartister gikk sammen med 2300 bønder fra hele landet som krever en kraftig heving av inntekten for norske bønder.

– Vi ønsker et bærekraftig landbruk over hele landet basert på lokale ressurser og med lykkelige kyr og kyllinger. Skal vi få til det er vi nødt til å gi bonden skikkelig betalt, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

Hun understreker at for Miljøpartiet De Grønne er ikke bare landbrukspolitikk et spørsmål om arbeidsplasser og levende bygder, men at den også må ses i sammenheng med miljø- og ressursfordeling.

– Vi må se dette i et globalt perspektiv. Skal vi produsere nok mat til hele verdens befolkning i fremtiden, kan vi ikke bygge ned landbruket i de rike landene og basere oss på import av mat. Rike land må ta sin del av ansvaret for å skaffe verden nok mat uten å utarme naturressursene, sier Marcussen.

Ida Karina Kann, talsperson for Grønn Ungdom, var også til stede under markeringen. Hun mener den rødgrønne regjeringen og Senterpartiet har sviktet norske bønder, og oppfordrer landbruksminister Lars Peder Brekk om å tenke seg om.

– Vi oppfordrer Brekk til å følge fjellvettregelen om at det ikke er for sent å snu. Statens tilbud går nå til Stortinget for behandling, og regjeringen bør bruke det som en mulighet til å gi bøndene et skikkelig inntektsløft, sier Kann.

Les Miljøpartiet De Grønnes kommentar til bruddet i jordbruksforhandlingene her

Under kan du lese uttalelsen om landbruk som ble vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte den 15. april i år:

 

Bærekraftig landbruk på norske ressurser

 

Dagens landbrukspolitikk er ikke bærekraftig. Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen praktiserer en systematisk nedbygging av det norske landbruket.

De siste ti årene har 540 000 dekar fulldyrka jord gått ut av produksjon eller blitt omregulert i Norge. Landbrukspolitikken legger til rette for økt import av kraftfôr, både til svin, fjærkre og beitedyr. Kraftfôrprisen bestemmes politisk. Realprisen er i dag lavere enn noen gang tidligere. Resultatet er at det blir billigere å fore dyrene på utenlandsk kraftfôr enn å slippe dem på utmarksbeite for å utnytte norsk gras.

Landbrukspolitikken må bygge på prinsippet om matsuverenitet. Det innebærer å benytte de fornybare ressursene som ligger i utmarksbeiter, fjellsletter og skogområder. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for et sterkt, selvforsynt og dyrevennlig norsk landbruk, der økologisk drift blir regelen – ikke unntaket. Inntektene må i større grad må forbli der maten er produsert.

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for økt kraftforpris for å få opp verdien av  jordbruksarealet og lønnsomheten i norsk gras. Ved utnyttelse av beiteressurser er det viktig å ta hensyn til både dyrevern og artsvern. Det må arbeides for en best mulig sameksistens mellom beitedyr og livskraftige rovdyrstammer. Parallelt med dette vil Miljøpartiet De Grønne i jordbruksforhandlingene støtte opp om bedre inntekts- og arbeidsforhold for bøndene.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny