– Hvor er norsk klimapolitikk og hvor er SV?

06. oktober 2011

Foto: L.C. Nøttaasen, Creative Commons-lisens

– Vi mener SV har akseptert Aps premisser for Aldous/Avaldsnes. Det hjelper ikke klimaet at vi kun verner Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Hanna E. Marcussen, Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne.
På NRKs Lørdagsrevyen fremhever SVs miljøpolitiske talsmann, Snorre Valen, det som positivt at det enorme Aldous/Avaldsnesfunnet letter presset på å åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning.

– Vi mener SV har akseptert Aps premisser for Aldous/Avaldsnes. Det hjelper ikke klimaet at vi kun verner Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Hanna E. Marcussen, Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne.

Utfordre oljepolitikken

Marcussen mener Valen svarer på helt feil spørsmål, og at han ser ut til å ta det for gitt at funnet skal utvinnes.

– Det viktige med Aldous/Avaldsnes er hvilke konsekvenser funnet får for norsk klimapolitikk, ikke hvilke konsekvenser det får for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier hun.

– Det siste spørsmålet er relevant ut fra et naturvernperspektiv, mens det fra et klimaperspektiv er irrelevant. Et miljøparti trenger å forholde seg både til naturvern- og klimaperspektivet. Da må man våge å utfordre oljepolitikken.

Spillerom

De Grønne oppfordrer SV til å ikke ta det for gitt at Aldous/Avaldsnes skal utvinnes. Det finnes spillerom for å unngå dette.

For at et selskap skal kunne starte utvinning av olje på norsk sokkel, må selskapet få godkjent en plan for utbygging og drift. Andre steder i verden bokfører Statoil oljefunn som reserver først når vedkommende lands myndigheter har godkjent utbygging. På norsk sokkel bokfører Statoil funn med en gang utbyggingsplanen er levert. Det regnes som en selvfølge at myndighetene gir klarsignal.

– Skal vi ta klimatrusselen på alvor er vi nødt til å forholde oss til elefanten i rommet – norsk petroleumspolitikk. Ap fører på dette området en politikk som er både uansvarlig og uklok, og som er i ferd med å sette Norge på sidelinjen når det gjelder innovasjon og utvikling av fornybarsamfunnet. Dette blir enda verre når SV ikke engang forsøker å holde dem i ørene, sier Marcussen.

– Det vi trenger er et helhetlig og langsiktig perspektiv på oljeutvinningen. Vi må se på det midlertidige vernet av Lofoten, Vesterålen og Senja som en del av en større strategi for å løse klimaproblemet, og skape en omstilling til fremtidsrettede og grønne næringer i Norge, sier Marcussen.