Hold hviledagen hellig

09. mai 2015

Miljøpartiet De Grønne går mot regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.
I helgen stemte landsmøtet for å holde butikkene stengt på søndager.

Regjeringen har foreslått å åpne opp for søndagsåpne butikker i detaljhandelen. Begrunnelsene er å skape større valgfrihet for oss som konsumenter, samt å rettferdiggjøre de delene av handelsstanden som i dag kan ha søndagsåpent (bensinstasjoner, brustadbuer, hagesenter osv.). Økt sysselsetning er også et mål.Et mulig kompromiss mellom regjeringen og Venstre kan føre til at avgjørelsen om søndagsåpne butikker legges til kommunene.

– Miljøpartiet De Grønne mener at dette vil føre til  handelslekkasjer og konkurranse mellom kommunene. Et søndagsåpent kjøpesenter i en kommune kan lett ødelegge for handelsstanden i en annen nabokommune. Dette vil gi  enda lengre handlereiser for kunder. Kunder og næringsliv trenger et nasjonalt regelverk å forholde seg til, heter det i resolusjonen fra landsmøtet.

Søndagshandelen – en miljøtrussel

Miljøpartiet De Grønne mener en lovendring i favør til søndagsåpne butikker vil bidra til økte klimagassutslipp.

– Varetransport vil øke på søndagene. Arbeidskraft må transporteres til og fra arbeidsplassene en ekstra dag i uken. Butikkansatte, vektere, vedlikeholdsarbeidere, renholdere, sjåfører og lagerarbeidere blir alle berørte og må øke søndagsjobbingen. I sum vil CO2-utslippene øke betraktelig når flere hundre tusen arbeidstakere og konsumenter skal jobbe og handle en ekstra dag, heter det i uttalelsen.

De Grønne mener dette er en del av en politikk som ønsker økt vekst foran alle andre hensyn. Det at de fleste har fri på søndager og kan gjøre ting sammen med familie og venner, ser De Grønne på som et gode snarere enn et problem.

– MDG vil arbeide for at søndagene fortsetter å være fridager for hoveddelen av norsk arbeidskraft. Forslaget om søndagsåpning har åpenbart store negative miljømessige og familierelaterte konsekvenser. De Grønne ønsker ikke et samfunn som skrur opp tempoet enda mer når det kommer til økt omsetning og økt forbruk. Et samfunn åpent for rekreasjon og økt livskvalitet er vanskeligere å oppnå når arbeidspresset øker, heter det i resolusjonen.