Grønt kvinnenettverk ønsker velkommen til samling 8. og 9. mars

25. januar 2014

Grønt Kvinnenettverk inviterer til 8. mars-samling i Oslo. Påmeldingsfrist er 28. februar.

grønt-kvinnenettverk

Grønt kvinnenettverk.

Grønt kvinnenettverk inviterer til 8. mars-samling i Oslo med tema «Hvordan jobbe politisk med å legge til rette for trygge og gode familieforhold uavhengig av kulturell bakgrunn» og selvtillitskurs i skriftlig og muntlig fremføringsteknikk. Deltageravgiften er  200 kroner. Spørsmål kan rettes til hilde.lengali@mdg.no.

Her kan du melde deg på innen 28. februar. Påmeldingen er bindende.

Program

Lørdag 8. mars:

12.00 – 13.00: Temaforedrag: Hvordan jobbe politisk med å legge til rette for trygge og gode familieforhold uavhengig av kulturell bakgrunn? Ved Fakhra Salimi

13.10 14.30: Interaktivt læringsforum: Dialogform, hva kan vi få til? Hvilke utfordringer kan vi forvente oss når vi benytter dialogform i møte med sterke motdebattanter? Med hvilke verktøy kan vi møte vår egen kritiker, og hersketeknikker andre benytter. V/ Maiken McCormick fra Splint

14.30. – 15.00: Pause

15.00 – 16.00: Dialogform, trygghet på egen identitet og rolle, forts. Hvordan møte vanskelige følelser? Hvordan bygge broer der uenighet er utgangspunktet?

16.00 – 17.00 Dialoggrupper jobber med paroler til Kvinnetoget, innenfor tema

17.00 – 18.00: Vi beveger oss ned til Youngstorget og går i tog

20.00: Festkveld

Søndag 9. mars:

11.00 – 12.00: Kvinnekraft og dialogform (kommunikasjon), trygg på identitet og rolle, v Maiken McCormick

12.00 – 13.00: Dialoggrupper, jobber med å skrive innlegg til fremføring fra talerstol

13.00 – 15.00: Talerstolfremføring

15.00 – 15.30: Veien videre, hvordan utvikle god, grønn familiepolitikk?

Velkommen!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny