Grønne tak mot flomfare

06. september 2011

Fra åpningen av det grønne taket på rådhuset i Toronto, Canada. (Foto: Tabercil, Creative Commons-lisens)

Miljøpartiet De Grønne mener Oslo mangler beredskap for å håndtere ekstrem nedbør. Nå vil partiet påby grønne tak på alle nye bygninger.

– Oslo har begynt å satse på grønne tak, for eksempel på halvparten av Barcode-byggene. Vi ønsker å gå enda lenger. Vi vil påby grønne tak på alle nye bygninger, sier Harald A. Nissen, førstekandidat til bystyret i Oslo.

Mer nedbør

Grønne tak er et veldig godt tiltak for å håndtere flomvann i byer, spesielt ettersom nedbørsmengden øker på grunn av klimaendringer. Nissen mener Oslo må ta konsekvensen av at ekstrem nedbør vil øke i omfang og hyppighet.

– Vi går mot høst og klimaendringer vil skape kraftig nedbør og øke flomfaren i byene. Grønne tak vil kunne absorbere vannet. I tillegg er takhager energibesparende, luftrensende, bra for dyrelivet og ikke minste trivelig. De kan også fungere som uteareal til for eksempel barnehager på dagtid og rekreasjonsområde for beboerne på kveldstid, sier Nissen.

Grønne tak motvirker klimaendringer ved å binde CO2. Studier fra USA viser at grønne tak kan ta opp i seg inntil 375 gram rent karbon per kvadratmeter over en toårsperiode.

– Takene vil også ta opp i seg annen luftforurensning, og vil dermed bidra til friskere luft i Oslo og andre norske byer, sier Nissen.

Andre fordeler er mindre behov for oppvarming om vinteren og avkjøling om sommeren, noe som betyr sparte kroner og mindre energiforbruk. Redusert temperaturskifting og blokkering av UV-stråler betyr også at takets levetid blir forlenget sammenliknet med takstein. København kommune anslår at et grønt tak reduserer energiforbruket med mellom fem og ti prosent.

Økonomi og økologi

I Oslo har kommunen og næringslivet så vidt begynt å satse på grønne tak, som på Veoliabygget i Groruddalen. De Grønne ønsker imidlertid en langt mer offensiv politikk på feltet og ønsker at Oslo følger i Københavns fotspor.

I København har bystyret vedtatt at alle tak som bygges med en takvinkel mindre enn 30 grader må være dekket av vegetasjon. Også i byer som London, Berlin og Chicago er det innført liknende tiltak.

– Undersøkelser fra København viser at grønne tak trenger heller ikke å være økonomisk ulønnsomt. Takets forlengede levetid og redusert energiforbruk betyr at økonomi og økologi går hånd i hånd, sier han.