Foto: Brad Young - The Corporation

Grønn omstilling for framtiden

17. august 2015

Norge befinner seg ved en korsvei. Oljeprisen går ned, arbeidsplasser går tapt. Miljøpartiet De Grønne mener dette er svært uheldig for de mange som nå mister jobben.

Samtidig åpner dette for en  glimrende mulighet til å omstille industrien i en grønn, bærekraftig retning og skape tusenvis av nye arbeidsplasser. Framtidens samfunn trenger nemlig kompetansen, erfaringen og kunnskapen som er blitt opparbeidet i løpet av mange år i oljebransjen til å forme framtidens grønne næringer:

– Nedgangen i oljeaktiviteten gir rom for å investere i fremtidens arbeidsplasser. Denne sjansen må regjeringen gripe. I dag subsidieres oljeindustrien med 20 milliarder i året. Disse virkemidlene må flyttes til fornybare næringer. Omstillingen bør komme allerede i statsbudsjettet for 2016, sier Rasmus Hansson, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

En grønn omstilling av næringlivet

De Grønne har en klar og realistisk plan for hvordan omstillingen av norsk næringsliv og industri skal skje. I vårt alternative statsbudsjett for 2015 foreslår vi blant annet å etablere flere statlig-private investeringsfond som kan investere i nye grønne bærekraftige bedrifter:

– De som nå blir arbeidsledige i oljeindustrien sitter på mye god kunnskap vi kan ta med oss videre. Vi er bekymret for at vi kan gå glipp av viktig kompetanse hvis vi får en omstilling som ikke er planlagt og varslet. Vi må ta vare på den kunnskapen som finnes og forberede norsk økonomi på fremtiden, sier Hansson.

Investeringer for framtiden

– Norge har vært gjennom store endringer før. Erna Solberg må tore å si at oljeindustrien er en næring i solnedgang: Å fortsette å satse på fossil energi er en oppskrift på mer trøbbel i norsk økonomi,  sier Hansson.

De Grønne mener at det er gründere og entreprenører som skal skape framtidens arbeidsplasser her til lands. Kommuner og fylkeskommuner skal tildeles midler som kan brukes til å realisere grønn næringsutvikling lokalt. Samtidig må det satses målrettet innen næringer hvor Norge har store fortrinn, som fornybar energi og maritim sektor:

– Når Erna og Jonas fortsatt putter de store pengene inn i oljeindustrien, napper de samtidig teppet under norske investorer og gründere som vurderer å putte pengene i noe annet enn olje. Vi må tolke signalene i tide og investere i en grønn omstilling for framtidens næringsliv, sier Hansson.