Grønn løsning på finanskrisen

14. november 2011

Den norske delegasjonen. Fra venstre: Jonas Blomberg Ghini, Øyvind Strømmen, Lars Gaupset, Mikkel Storm Glomstein, Hanna E. Marcussen og Hilde Opoku.

Den norske delegasjonen. Fra venstre: Jonas Blomberg Ghini, Øyvind Strømmen, Lars Gaupset, Mikkel Storm Glomstein, Hanna E. Marcussen og Hilde Opoku.

En solid norsk delegasjon var i helgen på plass i Paris som deltakere på de europeiske grønnes kongress. Der ble det vedtatt en rekke konkrete forslag for å ta tilbake kontroll over finansindustrien, bekjempe svindel og innføre mer demokrati i Europa.

– Dette har vært en spennende og lærerik helg. Kongressen var preget av alvoret i situasjonen Europa står overfor, samtidig som stemningen var optimistisk, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

– Vi grønne har tro på at det er mulig å løse disse utfordringene. Politikken denne kongressen vedtok er offensiv, vi ser at vår politikk leverer gode løsninger. Det var en rekke interessante talere, og det var enorm stemning da Eva Joly entret salen, avslutter hun.

Paris-deklarasjonen
De Grønne ble i helgen de første som presenterer en helhetlig strategi for å løse de økonomiske, sosiale og økologiske utfordringene Europa står overfor.

Den nye 12-punkts planen omfatter blant annet en langt kraftigere reduksjon av gresk statsgjeld, kamp mot skatteparadiser og en «Green New Deal for Europe» – en strategi for å skape nye, grønne arbeidsplasser ved å fase ut kjernekraft og fossile energikilder, og flytte samfunnet i en grønnere retning.

Eva Joly benyttet kongressen til å starte valgkampen for franske grønne

Norskættet presidentkampanje
Kongressen markerte også startskuddet for Eva Joly sin valgkampanje. Norskfødte Joly er franske grønnes presidentkandidat. Joly la i sin tale til kongressen spesiell vekt på EU som freds-prosjekt. Joly fokuserte også på viktigheten av samarbeid i Europa for å løse de pågående finans- og økonomiske krisene, og ser De Grønne som en viktig motvekt mot fremvoksende nasjonalisme i Europa.

Norske Miljøpartiet De Grønne benyttet også anledningen til å knytte nærmere bånd til skotske grønne. De to landene har flere felles utfordringer innenfor viktige politikkfelt, og partiene er enige om tettere samarbeid om blant annet olje- og fiskeripolitikk.