Grønn lederdebatt skaper overskrifter

04. februar 2014

Aftenposten-oppslag om "lederstrid"
Faksimile fra Aftenposten.no, 4. februar 2014.

Klassekampen setter saken på spissen når de gir Miljøpartiet De Grønne førstesiden tirsdag 4. februar med «Open leiarstrid i MDG». Også Aftenposten har kommentert lederdebatten.

Men kandidatene synes selv at den åpne diskusjonen rundt ledelsen er positiv. Talspersonkandidatene oppgir flere grunner til å glede seg over oppmerksomheten:

  • Miljøpartiet De Grønne har blitt et konkurransedyktig parti med et spekter av kandidater som fanger opp partiets bredde. Dette er positivt.
  • Det er naturlig og sunt at det kommer en diskusjon om ledelse og organisasjonsstruktur nå som vi har blitt et stortingsparti. Vi ønsker den viktige diskusjonen velkommen.
  • Vi ønsker mest mulig åpenhet rundt disse prosessene frem mot landsmøtet i april. Det kan bidra til å vise frem mangfoldet i partiet og engasjere medlemmene.

Rasmus Hansson understreker at han ikke under noen omstendigheter ønsker «all makt i partiet», slik Klassekampens overskrift påstår. Han vil heller ikke kaste de eksisterende talspersonene ut av ledelsen, slik Aftenposten hevder.

– Jeg stiller meg til disposisjon fordi flere har bedt meg om det, uavhengig av om vi beholder dagens talspersonstruktur eller bytter til en mer tradisjonell ledermodell, sier Rasmus Hansson, som ble valgt inn som eneste stortingsrepresentant for De Grønne i fjor høst.

Du kan lese mer om kandidatene til ledervervene her. I løpet av kort tid vil det komme mer informasjon om alle talspersonkandidatene på partiets nettsider.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny