Grønn næringspolitikk

09. juni 2011

Sjelden har behovet for gründere og bedrifter vært større enn det er i dag. I det moderne Norge er det behov for folk som tør å starte og drive bedrifter. Gründere og bedrifter må gis de beste forutsetninger for å starte nye og utvikle allerede eksisterende virksomheter. Den positive viljen til forandring som finnes i bedriftene skal oppmuntres og gå hånd i hånd med en langsiktig og bærekraftig utvikling.

For å kunne møte de utfordringene som vi står overfor må kommuner, fylker og staten sørge for innovasjon, handle besluttsomt og skape de beste forutsetninger for en grønn omstilling – gjennom en satsing på miljøteknologi skaper man derved flere arbeidsplasser, noe som gir bedre samfunnsøkonomi. De små og mellomstore bedriftene er den kanskje viktigste delen av Norges fremtidige økonomiske utvikling. Behovet for moderne ideer, mot og initiativ er stort. Veien til en positiv økonomisk utvikling må følge en annen kurs med mer gjenvinning, lavere utslipp og mindre sløsing av våre samlede ressurser.

FREMTIDENS BEDRIFTER

Miljøpartiet De Grønne opererer nasjonalt med flere konkrete tiltak for å gi større anledning til å starte bedrifter, utvikle forretningsideer og møte nye markeder. Tiltak som vil utvikle næringslivet i den enkelte kommune.

Vi i Miljøpartiet De Grønne må være en pådriver for at en ny støtteordning innføres og tilbys dem som allerede har en jobb og som vil ta steget ut med å starte eller utvide en bedrift. Støtten skal også kunne gis til dem som har en jobb og som vil øke sin kompetanse gjennom studier. Dessuten skal økonomisk støtte rettes mot forskning og utvikling for å øke investeringene i den kunnskapsbaserte industrien. Det er viktig at kommunene samarbeider med forskningsmiljøer, dette for å muliggjøre utviklingen av miljøvennlig teknologi og økologisk design. Bedriftene trenger gode muligheter for å få tilgang til kapital. Et «strøfond» som regioner og staten bør danne skal gis økt risikokapital. Fondet skal prioritere innovative små og mellomstore industri- og servicebedrifter, samt arbeide for å styrke bedriftenes langsiktige bærekraftige konkurranseevne.  Derigjennom gis reelle muligheter til verdiskapning og bosetting i distrikts Norge, noe som på sikt gir store miljø- og samfunnsøkonomiske fordeler.

Norge må ha en ledende rolle i utviklingen av fremtidens løsninger innen fornybar energi, energisparing og annen miljøteknologi. Mange aktører innen miljøteknologifeltet har et stort potensial til å etablere seg i det internasjonale markedet. Hele sektoren av miljøvennlig teknologi må løftes frem ved at et bransjeprogram utvikles. I bransjeprogrammet må næringslivet og fagorganisasjonene samarbeide og i fellesskap utvikle nye metoder og aktiviteter. Et senter for miljøteknologi må opprettes, med en målsetting om at det skal bli attraktivt for de mange nåværende og fremtidige viktige aktørene innenfor miljøteknologi.