Grønn fremgang

03. mai 2011

På en fersk meningsmåling gjort av TNS Gallup for TV2 får Miljøpartiet De Grønne 1,2%. Meningsmålingen knytter seg til kommunevalget, og gleder partiets talspersoner.

– Vi stiller lister i 57 kommuner, og er det partiet som har flest nye lister. Likevel er det mange kommuner vi ikke har liste i, og da er det gledelig at vi likevel får 1,2% på målingen. Det viser at det er potensial for et grønt gjennombrudd i Norge, sier talskvinne Hanna E. Marcussen.

De siste årene har Miljøpartiet De Grønne opplevd stor vekst i både medlemstall og aktivitetsnivå, og partiet har fått mange nye lokallag. Ved valget stiller partiet lister i alle landets fylker, i alle de større byene og i mange mindre kommuner. Andre steder er grønne med på samarbeidslister. Politikere som har representert andre partier går også over til Miljøpartiet De Grønne. Det gjelder blant annet bystyrepolitiker Hilde Opoku i Trondheim (tidligere SV), og partiets førstekandidat i Hordaland, Tom Sverre Tomren (tidligere KrF).

– Vi setter grønn politikk først, og det er flere og flere som ser at grønn politikk trengs mer enn noe gang, sier talsmann Harald A. Nissen, per i dag bystyrepolitiker i Trondheim, og partiets førstekandidat ved valget i Oslo. I hovedstaden arbeider partiet blant annet for en storsatsning på kollektivtransport og sykkelveier, og ønsker et sterkere fokus på økoinitiativer i byen. – I Norge liker vi å skryte av oss selv, men sammenlignet med for eksempel København ligger Oslo flere tiår bak, mener Nissen.

I flere mindre kommuner satser partiet på lokal næringslivsutvikling. – I noen kommuner er det mange pendlere. Et av de beste miljøtiltakene man da kan gjøre er å legge grunnlag for nye, grønne og innovative arbeidsplasser, sier Hanna E. Marcussen.