Gi oss en giftfri hverdag

29. januar 2015

For få dager siden kunne NRK melde om at en beryktet miljøgift er oppdaget i vanlig matemballasje. Samtidig skal Stortinget behandle flere forslag om miljøgifter de neste ukene. De Grønnes landsstyre krever nå at Stortinget sikrer et reelt taktskifte i Norges arbeid mot miljøgifter.

– Miljøgifter påvirker hvordan vi utvikler oss som mennesker. Det er spesielt urovekkende at barn eksponeres for kjemikalier i større omfang enn tidligere. Små barn er særlig sårbare, både fordi de har tynnere hud, mindre kropp og et mer sårbart immunforsvar, sier nasjonal talskvinne for De Grønne, Hilde Opoku.

Hun viser til at Norsk institutt for luftforskning (NILU) og det tverrfaglige Framsenteret i Tromsø viser at nordmenn er blant de giftigste i verden.

– Norge har forpliktet seg til å redusere spredningen av miljøgifter og vedtatt at konsentrasjonen av miljøgifter i miljøet skal reduseres til førindustrielt nivå. Hvis denne målsettingen skal bli virkelighet må det føres e helt annen politikk enn i dag sier Opoku.

De Grønne vil blant annet at det skal stilles krav om fravær av kjente skadelige miljøgifter i alle offentlige innkjøp, styrke Forbrukerrådet og gjennomføre en større informasjonskampanje gjennom TV og radio for å styrke kunnskapen om miljøgifter, særlig blant småbarnsforeldre og gravide kvinner.

– Giftig Ap-forslag om blyhagl

Opoku er svært skuffet over at Arbeiderpartiet nå foreslår å oppheve et nå ti år gammelt forbud mot blyhagl. Massiv internasjonal forskning slår fast at bly er meget giftig og ikke bør spres i mat og natur.

– Aps partileder Jonas Gahr Støre må skyte ned blyhagl-forslaget. Å oppheve blyhaglforbudet er åpenbart i strid med føre-var-prinsippet som norsk miljøforvaltning hviler på, og trolig også med naturmangfoldloven, sier Opoku som også er industriell økolog.

Miljøpartiet De Grønnes landsstyremøte vedtok den 25.01 en resolusjon med følgende punkter:

  • Støtte forslag om å etablere en handlingsplan for en giftfri hverdag og jobbe for at en handlingsplan inneholder tiltak som sikrer et reelt taktskifte i Norges arbeid mot miljøgifter både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Støtte forslag om å forby de farligste giftstoffene og jobbe for at et forbud følges opp med en betydelig styrking av arbeidet med å gjennomføre kontroller, tilsyn og analyser av kjemikalier i produkter.
  • Jobbe for å styrke Forbrukerrådet og for at det gjennomføres en større informasjonskampanje gjennom TV, radio og andre kanaler for å øke kunnskapen om miljøgifter. Kampanjen bør rettes spesielt mot spesielt viktige grupper som småbarnsforeldre og gravide kvinner.
  • Jobbe for at Svanemerkeordningen blir et prioritert virkemiddel for å informere forbrukerne om trygge giftfrie produkter. Samtidig må Svanemerkeordningen styrkes og forbedres for å bli en enda mer effektiv garanti mot miljøgifter.
  • Etablere en ”giftfri kommisjon” – som består av et bredt utvalg av organisasjoner, myndigheter og faginstanser, som skal møtes hvert halvår for å vurdere situasjonsbildet og komme med forslag til tiltak.
  • Jobbe for at en betydelig andel av plastposeavgiften bør øremerkes til å fjerne helseskadelige forbrukervarer og matvarer.
  • Stille krav om fravær av kjente skadelige miljøgifter i alle offentlige innkjøp
  • I ukene som kommer skal Stortinget behandle flere tiltak mot miljøgifter, blant annet et forslag fra Arbeiderpartiet om å lage en handlingsplan for en giftfri hverdag og et forslag fra SV om å fory en rekke miljøgifter. I forbindelse med behandlingen av forslagene vil De Grønne foreslå en rekke nye tiltak.

    Vil du støtte De Grønnes kamp mot miljøgifter? Bli medlem i dag og sikre en grønnere fremtid!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny