Rasmus Hansson

Frihetsdebatt på grønn sommerleir

31. juli 2014

Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant og talsperson, Rasmus Hansson, deltok i panelsamtale på Grønn Ungdoms Sommerleir. – Vi må ivareta menneskets frihet til å ta ansvar selv, sa Hansson.

Grønn Ungdoms sommerleir på Buskerud Folkehøgskole er over for i år. Sist torsdag var det duket for panelsamtale, hvor talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, tidligere leder for svenske Miljöpartiet, Maria Wetterstrand, og leder for Natur og Ungdom, Arnstein Vestre var til stede.

Ett av hovedtemaene under debatten var Miljøpartiet De Grønnes blokkavhengighet, og hvordan det kan være med på å gi partiet spillerom til å påvirke i riktig retning og resultere i god, grønn politikk.

 Spillerom til å påvirke i riktig retning

–  Blokkene gir lite politisk spillerom. Den politiske inndelingen i rød og blå blokk resulterer i at for mye makt gis til de grå partiene Arbeiderpartiet og Høyre. Det er bestandig et valg mellom Jonas og Erna. SV kan eksempelvis uttøve sin politiske makt kun ved å påvirke Arbeiderpartiet. Vi ønsker å gi folk muligheten til å velge grønt, uansett ideologisk tilhørighet, sa Hansson.

Hansson mener vi er på vei mot et topartisystem i likhet med USA –  men at De Grønne utgjør et reelt alternativ. Wetterstrand og Vestre var enige med partilederen.

– Vi synes det er forfriskende med Miljøpartiet. For demokratiet er det viktig med et parti som ikke må definere seg selv ut i fra en høyre-venstre-akse. Dermed kan de samarbeide med alle for å få gjennomført god, grønn politikk, sa lederen i Natur og Ungdom.

–  Det er veldig bra at det norske Miljøpartiet har valgt å ikke velge side. Vi må klare å ta de beste sidene fra alle ideologiene – sosialismens omfordelingsprinsipper, konservatismens bevaringstanker og liberalismens frihetsbegrep, la Wetterstrand til.

Frihet og solidaritet i et universalt perspektiv

Nettopp forskjellen mellom De Grønne og Frp i tolkningen av frihetsbegrepet var viktig for Hansson å illustrere.

–  Oljepengene har klart å odle fram de dårligste sidene av det norske frihetsidealet. Vi må gjenskape en holdning til individuell frihet som gir andre resultater enn Frps politikk. For oss innebærer frihet å ansvarliggjøre mennesker til å gjøre riktige valg for seg selv og andre. Vår frihet er universell i tid og rom, sa Hansson.

Hansson ville også forklare forskjellen mellom De Grønnes og Arbeiderpartiets solidaritetsbegrep:

–  Venstresiden prøver å ta monopol på begrepet solidaritet. Men for De Grønne blir solidaritet forstått innenfor en mer helhetlig ramme og et mer dekkende perspektiv enn det som er tilfelle for de røde. Den er mer vidtrekkende i tid og rom og gjelder alle, til og med fremtidige generasjoner, sa Hansson.

Utvidet frihetsbegrep

Begge partilederne var opptatt av å vise hvordan de grønne partiene ønsker å bevege samfunnet i en annen retning gjennom å ta det beste fra ulike politiske erfaringer og ideologier.

 –  I Sverige blir staten sett på som løsningen på alle problemer, og politikerne som problemløsere. Vi er for omfordeling, men ønsker oss mer frihet til individet, også innenfor markedet. Vi støtter små og mellomstore bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Vi i de nordiske landene har faktisk en høyt utdanna befolkning, så mye bør vi kunne bestemme selv, sa Wetterstrand, og fikk raskt støtte fra Rasmus.

–  Statens makt bør begrenses. Det finnes mye individuell skaperkraft i hvert enkelt menneske, og det er nødvendig å være opptatt av at folk tar ansvaret til å gjøre egne valg, avsluttet Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny