Fremover.

16. april 2015

Flere kommunevalgmålinger viser framgang for De Grønne. Det er et bevis på at stadig flere er enige med oss: miljøsaken er viktigere enn høyre-venstre-aksen.

Dagens aprilmåling gjort av NRK gir oss 3,9 prosent, en økning på 1,2 prosentpoeng. Samme dag publiserer Klassekampen en måling for hovedstaden, som gir oss 7 prosent og dermed fire representanter i Oslo bystyre. Dette er bare de siste i en rekke av positive målinger for Miljøpartiet De Grønne.

Blokkuavhengige

Stadig flere innser at miljøkampen er viktigere enn å opprettholde dagens høyre-venstre-aksen. For De Grønne er de tradisjonelle blå-røde skillelinjer underordnet den nye grønn-grå-aksen. Det er derfor vi ser på oss som blokkuavhengige, og søker samarbeid med partier som ønsker mest mulig gjennomslag for grønn politikk.

– Det at De Grønne vokser i oppslutning viser at vi har en ny politikk som står i kontrast til de gamle partienes politikk. Den viktigste forskjellen mellom oss og andre partier er at vi mener jordas og menneskenes livsgrunnlag må være rammen for all politikk. Det er derfor De Grønne vokser i antall velgere og medlemmer med bakgrunn fra hele det politiske spekteret, sier Lars Gaupset, partisekretær for Miljøpartiet De Grønne.

Hvordan er De Grønne annerledes?

IDEOLOGIEN ER FORSKJELLIG. På samme måte som sosialismen og liberalismen oppsto som svar på datidens utfordringer, oppstår grønn ideologi som et svar på den viktigste utfordringen verden står ovenfor i dag: klima og miljø. Politikken vår bygger på solidaritet med framtidige generasjoner, mennesker over hele verden, samt dyr og natur. Grønn politikk henter det beste fra høyre- og venstresiden, og tilfører samtidig noe nytt.

VI ER TYDELIGST PÅ OLJE: De Grønne har en mer konkret plan for å redusere utvinningstempoet av olje og gass enn noe annet stortingsparti. For at Norge skal ta sin del av ansvaret for å hindre en global oppvarming på mer enn to grader, må vi slutte å lete etter mer olje og gass. De Grønne vil fase ut oljevirksomheten innen tyve år og begynne omleggingen til fornybarsamfunnet nå, for å verne om arbeidsplasser og sikre en god overgang.

GRØNT NÆRINGSLIV I FOKUS: Vi er partiet for småbedriftene og entreprenørene. Vi vil gjøre det lettere å starte og drive små foretak. Vi vil fjerne arbeidsgiveravgiften for de minste bedriftene og bedrifter i oppstartsfasen, innføre samme minstefradrag for næringsinntekt som for lønnsinntekt, lempe på byråkratiske krav og jobbe for at selvstendig næringsdrivende sikres et like godt sosialt sikkerhetsnett som arbeidstakere. Vi foreslår en omfattende satsing på grønt næringsliv som virkemiddel for å løfte Norge ut av oljeavhengigheten.

VI ER VEKSTKRITISKE: Mens venstresiden har blikket rettet mot fordelingen av et stadig økende materielt forbruk, vil vi redusere forbruket, ikke bare fordele. Vi prioriterer livskvalitet foran økonomisk vekst, kortere arbeidstid foran lønnsvekst og rettferdig global fordeling foran mer kjøpekraft til velstående nordmenn.

VI ER UAVHENGIGE: Mens flere partier har knyttet seg opp til hver sin blokk, vil ikke De Grønne gi forhåndsstøtte til noen parti før vi vet hva vi kan få igjen i konkret miljø- og klimapolitikk. En stemme til Miljøpartiet De Grønne gir derfor mer uttelling i form av gjennomslag for en ansvarlig miljøpolitikk.

Høres dette ut som et lag du vil være med på? Bli medlem i dag!