Fredelig løsning i Syria

26. september 2013

Miljøpartiet De Grønne ser med stort håp på den planlagte fredskonferansen mellom de syriske partene i Genève. Den syriske opposisjonen har sagt seg villige til å delta, og den syriske regjeringen har uttalt at den vil foreslå en våpenhvile på konferansen. De Grønne mener verdens stater må legge sterkt press på begge parter i konflikten for å bidra til at våpenhvile og fredelig løsning blir en realitet. Våpenleveranser må stanses umiddelbart både til regjeringen og opposisjonen.

FN må ha det overordnede an­svaret for all internasjonal konflikthåndtering, og det internasjonale samfunn har et ansvar for å bidra til ikkevoldelige løsninger av interne konflikter gjennom dialog og humanitær bistand. Norge må arbeide i alle diplomatiske kanaler for å bidra til en fredelig løsning på den syriske konflikten, som ikke bare er en tragedie for det syriske folk, men som kan true freden i store deler av verden. Krigshandlinger er også skadelige for klima, miljø og matproduksjon, noe som bør være et tankekors for våpenproduserende land, inkludert Norge.

Norge må ta sterk avstand fra enhver militær intervensjon i Syria uten forankring i FN. Norge må også ta avstand fra trusler om bruk av makt, som er forbudt ifølge FN-pakten. Norge må øke hjelpen til de millioner av syriske flyktninger både med økonomisk støtte til forbedring av forholdene i flyktningeleirene og ved å motta flyktninger til Norge.

De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken, og vi mener ikkevoldelige metoder er mer effektive enn væpnet angrep. Samfunn bygget på demokrati, menneskerettigheter, menneskeverd og bærekraft forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold. Miljøpartiet De Grønne har tro på at det er mulig å utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum og krig betraktes som usivilisert.

Uttalelse fra landsstyret i Miljøpartiet De Grønne 26. sep. 2013

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny