Fra cricket til rektorkarakterer

04. desember 2013

– Det at vi kan uttale oss innen så forskjellig områder, viser at vi er modne til å ta enda større plass i politikken, sier Harald A. Nissen, bystyrerepresentant for De Grønne i Oslo.

I Oslo rådhus er politikere, rådgivere, gruppesekretærer og administrasjonen i full sving med å forberede månedens bystyremøte. En av dem er Harald A. Nissen, Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant i Oslo.

Han beveger seg med raske, lette steg igjennom korridoren og inn på kontoret sitt. Rådhusklokka ringer. Den har akkurat skiftet melodi.

– Beklager, men møtet tok litt lenger tid. Harald tar av seg jakka og lua og henger dem på stumtjeneren. Langs veggen står en blå sofa som han setter seg på før han legger beina i kors og lener seg litt fremover.

– Det gjelder å være godt forberedt. Det er ikke alltid at man får øye på dilemmaet i saken umiddelbart, sier Harald, som i tillegg til å sitte i bystyret er nasjonal talsperson for De Grønne.

Styrker bydelene

På kontorpulten ligger en bunke papirer og et voteringsskjema for dagens bystyremøte, bunken er høy. Harald sitter i byutviklingskomiteen, som er den komiteen som behandler desidert flest saker. Han reiser seg opp og henter sakspapirene før han setter seg igjen.

– Det var bra at Miljøpartiet De Grønne fikk plass i denne komiteen, sier Harald mens han blar i dokumentene.

– Det er i byutviklingskomiteen at den fysiske utformingen av byen bestemmes. Her har vi avgjørelsesmyndighet på blant annet byggesaker, veireguleringer og planreguleringer. Vi har også ansvaret for større saker som for eksempel den pågående prosessen rundt regionale utviklingen av Oslo og Akershus i vår komité.

Vi blir avbrutt av telefonen som ringer. Det er NRK som gjerne vil ha noen kommentarer til budsjettforslaget om at bydelene må få et bedre økonomisk handlingsrom. MDG ønsker å styrke bydelsbudsjettene med 200 millioner kroner eller mer.

– Å gi mer penger til bydelene har også et demokratisk aspekt, sier Harald Nissen. Noen dager etter finnes sitatet i en artikkel hos Østlandssendingen.

– Aldri kjedelig

Harald legger på telefonrøret og samtalen vår fortsetter.

– Som representant i Oslo bystyre er dagene aldri kjedelige. Det skjer stadig noe nytt, men også mye er forutsigbart. Bystyrearbeidet er på en måte en månedssyklus. Mye av arbeidet mitt har med saker som skal opp i bystyret å gjøre. Har vi god tid, forsøker vi å få ut et debattinnlegg eller kronikk om en aktuell sak.

Denne måneden har De Grønne blant annet arbeidet for å forhindre det gamle gullistede industribygget i Lakkegata 55 fra riving. MDG har også arbeidet en del med bevaring av grøntarealer.

I den forbindelse har Harald hatt en artikkel i Nye Meninger i Dagsavisen: «Oslos grøntområder forfaller, hvem har skylda?» Mediearbeidet er viktig, men den største delen av arbeidet som politiker er forhandlinger, det å reise debatt, stille kritiske spørsmål og fremme forslag til bystyret.

Større grøntarealer

Denne måneden har Miljøpartiet de Grønne formulert et privat forslag om sykkelhotell på Oslo Sentralbanestasjon og et forsalg om etablering av et sammenhengende grøntområde på Grønland/Tøyen, rundt Munchmuseet.

– Forslaget om sammenhengende grøntområder har gitt oss en aldri så liten seier, sier Harald fornøyd.

– Byråd Bård Folke Fredriksen anbefaler at vårt private forslag om et sammenhengende grøntområde tas med i det videre planarbeidet for Tøyen.

Cricket og rektorkarakterer

Også denne perioden har bystyregruppen stilt ulike spørsmål til byrådet om blant annet gondolbane på Ekeberg, gullistede industribygg, arbeiderminner, blågrønn struktur, veisalting i Maridalen (Oslos drikkevannskilde) og en rekke budsjettspørsmål.

– I bystyremøtet i dag ser jeg frem til å holde innlegg om så forskjellige saker som lederlønn og karaktersetting av rektorer (283:00 og 287:33) i Oslo, Cricket (329:24) og økt skogskvantum (346:18) i Oslo kommunes skoler. Det at vi kan uttale oss innen så forskjellig områder, viser at vi er modne til å ta enda større plass i politikken, noe vi selvsagt gleder oss til, sier Harald.

Du kan se Oslos kommunestyremøter her.

Tekst: Politisk rådgiver for bystyregruppen i Oslo, Lillian Bredal Eriksen