– Norge skal bli verdens første fossilfrie land

25. august 2016

De Grønne lanserer i dag sitt førsteutkast til valgprogram for perioden 2017-2021. Det staker ut en tydelig kurs for et reelt, grønt skifte i Norge.

– Vårt politiske prosjekt handler kort fortalt om å gjennomføre et grønt skifte, ikke i morgen, men i dag. Vi foreslår ikke mindre justeringer, men radikale endringer i norsk politikk. Programmet vi foreslår gjør at norsk næringsliv kan ta ledertrøya i ei global omstilling som skjer raskere enn det Tord Lien klarer å stave “grønt skifte”, sier programkomiteens leder Ingrid Liland.

Les programmet her: www.mdg.no/program

Liland mener klimaendringer, tap av naturmangfold, økende ulikhet, overforbruk, oljeavhengighet og hyppighet av ekstremvær viser at de etablere partiene har mislykkes i det aller viktigste: Å ta vare på det vi skal leve av i fremtiden, livsgrunnlaget vårt.

– Det må starte med en ansvarlig og planlagt utfasing av olje- og gassnæringen. Ni av ti i Norge jobber allerede utenfor olja. De arbeidsplassene skal bli flere, og enda litt grønnere. Vi har ambisjoner om å gjøre Norge til verdens første fossilfrie land, sier Liland.

Beste fra høyre og venstre-siden
Utfasing av oljeindustrien vil i tillegg til å kutte klimagassutslipp også redusere kostnadspresset i norsk økonomi, gjøre øvrig eksportindustri mer konkurransedyktig og bidra til å flytte folk og finanser over til grønne næringer.

– Vi har hentet inspirasjon og ideer fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk. Vi går mot heldagsskole, men er for privatskoler, vi er for et noe høyere skattenivå for de som har god råd, for sterke arbeiderrettigheter, og for offentlig finansierte velferdstjenester. Men vi mener at gamle ideologier er irrelevante som skillelinjer i skole- helse- og velferdspolitikken. De virkelig store forskjellene i norsk politikk går ikke mellom blå eller rød, men mellom grå og grønn.

Programutkastet skal nå ut på høring i hele partiet. Blant tiltakene som skal diskuteres er:

* Avslutte all utbygging av nye oljefelt, inkludert fase to av Johan Sverdrup-feltet.

* Sette av 10 milliarder i året til å redusere risiko for privat næringsliv for å skape varige arbeidsplasser og bidra til en grønn omstilling av økonomien.

* Redusere flytrafikken med 30 prosent i Norge innen 2030 ved å redusere reisetiden med tog til 4 timer mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen innen 2025.

* Finansiere minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i storbyene gjennom bymiljøavtalene.  

* Redusere forbruket til et bærekraftig nivå, bl.a. ved å fjerne moms på reparasjoner.

* Innføre en sjette grunnleggende ferdighet i skolen, nemlig praktisk ferdighet. Ikke innføre heldagsskole.

* Innføre en nasjonal forslagsrett der vanlige borgere kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter.

* Gå inn for en ny nasjonalparkplan som prioriterer vern av den naturen som har svakest beskyttelse i dag, og en nærnaturlov som tar vare på verdifulle friluftsområder