Et klart nei til dumping i Førdefjorden

01. august 2015

Miljøpartiet De Grønne sier nei til dumping av store mengder gruveavfall i Førdefjorden.
– Gruvedumping i Førdefjorden kommer til å bli en enda større miljøskandale enn det vi tror i dag, sier Miljøpartiet de Grønnes nasjonale talsperson Rasmus Hansson til Nationen.

Nordic Mining har så langt fått blankt avslag fra Miljødirektoratet om å bruke de kjemikaliene de har planlagt. Det er fremdeles helt uvisst hvor ferskvann til gruvedriften skal hentes fra, og Nordic Mining legger ikke skjul på at de ønsker å dumpe enda mer avfall enn de 4 mill. tonnene de hittil har fått lov til av regjeringen.

Regjeringen legger dermed i realiteten opp til en rekke nye dispensasjoner fra miljøvernreglene.

Kortsiktige økonomiske hensyn

Førdefjorden føyer seg inn i en rekke av saker hvor regjeringen har endret eller gitt dispensasjon fra miljøvernregler ut fra kortsiktige økonomiske hensyn, som iskanten, kraftlinjer gjennom naturreservat i Bremanger, og motorveibygging gjennom internasjonalt vernede våtmarksområder ved Tyrifjorden.

I bygda er motstanden stor, og med seg har de fått turistnæring, oppdrettsnæring og fiskerinæring. De frykter konsekvensene av åpen gruvedrift på fjellet og et deponi som vil legge et over fire kvadratkilometer stort område på fjordbunnen øde.

Langt fra avgjort

Regjeringen og Arbeiderpartiet mener de lovede inntektene og arbeidsplassene er viktigere enn skadene på miljøet. Men det er langt fra sikkert at samfunnsfordelene vil bli så store. Først når selskapet skal konkretisere planene, vil man få vite hvor mange arbeidsplasser som blir skapt – og det kan like gjerne bli skiftarbeid med utenlandske arbeidstakere.

De Grønne mener at dette er gammeldags næringspolitikk, og ønsker derfor å få omgjort regjeringens utslippstillatelse.