Vil forby krigseksport til autoritære regimer

21. januar 2014

 

Norsk eksport av krigsmateriell  har økt kraftig, og nær doblet seg under den rød-grønne regjeringen. Nå vil Miljøpartiet De Grønne ha et forbud mot eksporten til autoritære regimer.

– Det er helt uakseptabelt at Norge støtter rene diktaturer med det verste av alt, nemlig våpen. Gjennom våpeneksport bidrar fredsnasjonen Norge aktivt til å skape og opprettholde konflikter og undertrykkelse, sier Hanna Marcussen. Stortinget må umiddelbart få slutt på dette.

Rød-grønn økning

I følge SSB var eksporten av krigsmateriell på 4,6 milliarder i 2012, en økning på hele 18% fra året før. Spesielt salget av miner, raketter, bomber og granter økte kraftig, til hele 1 milliard. Men tallene fra SSB gir et ufullstendig bilde. Tar man med tallene fra UD sine eksportlisenser – som også omfatter NATO-materiell – har eksporten nær doblet seg under den rød-grønne regjeringen.

– Norge sier at vi ikke skal eksportere våpen til autoritære regimer, men vi gjør det likevel. Mens regjeringen lovet enn innstramning i eksporten i 2012, skjedde det motsatte, stikk i strid med Stortingets og folkets vilje.

Eksporterer til diktaturer

– Alle vet at det første, viktigste skrittet er å ta geværene ut av hendene på despotene. Norge må gjøre det klart at vi ikke eksporterer våpen til ikke-demokratiske land og rene diktaturer, som Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia har blant annet bistått Bahrain med å slå ned opprør i landet. I Saudi-Arabia finnes det hverken poliske partier eller fagforeninger, og det rapporteres jevnlig om tortur og henrettelser uten dom. Også Egypt, Bahrain, Libya, De forente arabiske emirater, Qatar og Jordan har vært blant kjøperne av norsk krigsmateriell siden 2003.

Marcussen påpeker at det har vært mye fokus på å få kartlagt hvor norske våpen havner, men at eksporten har fått fortsette å øke i 2012.

– Det er bra at vi nå har fått mer kontroll på hvor våpen sendes, men nå må vi ta konsekvensen av denne kunnskapen. Utenriksminister Børge Brende bør starte med å fryse all eksport av krigsmateriell til land som havner i krig eller undertrykker egen befolkning.

En stortingsmelding om våpeneksport ligger i disse dager på bordet i utenriks- og forsvarskomiteen og skal behandles i plenum i Stortinget 25. februar.