Stort flertall mot Senterpartiets rovdyrangrep

20. mai 2014

I dag debatteres rovdyr i Stortinget. Senterpartiet har kommet med flere forslag for at det skal bli lettere å skyte rovdyr, men det er et stort flertall mot Senterpartiets rovdyrangrep.

De Grønne vil stoppe Sp sitt forsøk på å minske en allerede overbeskattet rovdyrflokk. Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne, mener forslagene til Senterpartiet betyr at de er helt på siden av norsk naturs virkelighet og rovdyrforliket i Stortinget.

– Sp foreslår å skyte mer rovdyr oftere og fortere og begrunner det med at det er nødvendig for å oppfylle rovdyrforliket. Det er helt feil, sier Hansson.

Han forteller at er ikke for mange rovdyr i Norge. Gaupebestanden ligger litt over rovdyrforlikets mål, ulvebestanden akkurat på, jervebestanden litt under og bjørnebestanden langt under.

Ikke et økende problem

Sps påstand om at det for mange rovdyr når det gjelder rovdyrforliket, har ikke biologisk grunnlag. Hansson sier at Senterpartiet gir inntrykk av at rovdyrproblemet er økende, men det er motsatt: Antall rovdyrdrepte sauer har gått ned de senere årene.

– Sp fremstiller det som et problem at kvotene for rovdyrjakt ikke skytes fullt ut. Men siden det ikke er for mange rovdyr, så betyr det at det er kvotene som er for høye, og ikke at det er avskytingen som er for lav, sier Hansson.

Har ikke støtte

Stortinget setter foten ned for Senterpartiets åtte nye forslag om å skyte enda mer rovdyr enda raskere, og ingen andre partier støtter Sps forslag. Det betyr at hvis Sp stemmer for sine egne forslag, så stemmer de seg ut av rovdyrforliket.

– Sp har en helt annen oppfatning av rovdyrforlikets mål og virkemidler enn alle de andre partiene på Stortinget, sier Hansson.

Hansson påpeker at Senterpartiet har feil fokus i både landbrukspolitikken og rovdyrspolitikken.

– Hvis Sp hadde brukt mindre krefter på å drepe rovdyr og mer på konstruktive løsninger for landbruket, så hadde det kanskje ikke blitt lagt ned så mange bruk her i landet, sier Hansson.

– Jeg er glad Stortingsflertallet fortsatt husker at bjørn, jerv, gaupe og ulv hører hjemme i norsk natur.