Flertall for å planlegge et kullfritt Svalbard!

15. april 2015

Tirsdag 14. april stemte stortingsflertallet for for vårt forslag om å planlegge for en bærekraftig framtid på Svalbard uten kull. Dette er nok et bevis på at vi forandrer Norge, selv om vi bare har én representant på Stortinget!

– Stadig flere innser at kullproduksjonen på Svalbard synger på siste verset. Kull er anerkjent som den største bidragsyteren til klimaendringer og må fases ut hvis vi skal unngå å overskride togradersmålet. Kullprisene stuper, med alvorlige konsekvenser for det statseide kullselskapet Store Norske. Situasjonen er vanskelig, både for selskapet og de ansatte, men det er altså det som skal og må skje for at kull kan bli faset ut, sier Rasmus Hansson.

Flertallet for

I går la Miljøpartiet De Grønne frem et forslag om at regjeringen i den kommende stortingsmeldingen om Svalbard skal planlegge for en bærekraftig fremtid på Svalbard, uten kull. I går kveld stemte stortingsflertallet (Ap, Sp, SV, Krf og V) for dette forslaget, sammen med oss.

Forslaget lød som følger:
«Stortinget ber regjeringen i den varslede stortingsmeldingen om Svalbard komme med en plan for utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en fornybar energibase og nye næringsveier.»

Hva nå, Store Norske?

Samtidig ligger en forespørsel fra Store Norske om 450 millioner i kriselån til å fortsette den ulønnsomme kulldriften på næringsministerens bord. Et kriselån må godkjennes av Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil støtte forespørselen. Regjeringen har ennå ikke offisielt konkludert i saken, men de har jo signalisert støtte, så det er trolig at det kommer en proposisjon i relativt nær fremtid.

Gruvedriften må avvikles

– Miljøpartiet De Grønne mener kullgruvedriften må avvikles når de nåværende gruvene er drevet ut, og mener det er feil å gi hundrevis av millioner i statlige lån til å opprettholde kullvirksomheten på Svalbard. Pengene burde heller gått til å utvikle nye bærekraftige næringsveier på Svalbard.

De Grønne har stor tro på Svalbard kan omstille seg og bli et verdensledende bærekraftig polarsamfunn.

– Svalbard har store muligheter for å utvide forskningsaktiviteten, både når det gjelder polar- og klimaforskning, og forskning på nye energikilder. Dessuten ligger alt til rette for reiseliv, spesielt kvalitets- og opplevelsesturisme.

Les mer her:

 

Norge trenger en grønn vaktbikkje som taler klodens sak. Støtt Miljøpartiet De Grønne her!