Landsmøte

Fem kandidater til ledervervene så langt

19. desember 2013

Ved valget i høst ble Miljøpartiet De Grønne et stortingsparti for første gang da Rasmus Hansson ble valgt inn på Stortinget fra Oslo. Nå kan det ligge an til en spennende konkurranse om ledervervene frem mot partiets landsmøte i april.

Hele fem kandidater er blitt foreslått og har sagt seg villige til å stille som kandidat til de to ledervervene i partiet.

Øyvind Strømmen fra Hordaland er leder for partiets valgkomite. Han gleder seg over utviklingen og er ikke i tvil om at valgkomiteen vil kunne levere en svært sterk innstilling på både ledelse og sentralstyre i partiet når valgkomiteen skal legge frem sin anbefaling i god tid før partiets landsmøte.

– Det er positivt at vi allerede har fem svært sterke kandidater har lyst til å være med på å lede partiet i årene som kommer. Vi har gått fra å være et miniparti til et raskt voksende parti med plass på Stortinget, og vi har fått stadig flere erfarne politikere som er klare for påta seg tunge verv, sier Strømmen.

Han understreker at fristen for å melde inn kandidater til vervet ikke har gått ut, og at komiteen først vil starte hoveddelen arbeidet med sin innstilling i løpet av uken som kommer.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase i arbeidet med å innhente innspill fra partiorganisasjon og mulige kandidater til ledervervene. Det er viktig at organisasjonen får god tid til å diskutere hvem som skal lede partiet frem mot lokalvalget i 2015, også i forkant av fristen for å melde kandidater uttaler Strømmen.

Miljøpartiet De Grønne praktiserer i dag delt lederskap, med en kvinnelig og en mannlig talsperson som partiets fremste tillitsvalgte og ansikter utad. Begge vervene er på valg i 2014. Foreløpig har partiets valgkomité tre kandidater til vervet som talskvinne og to kandidater til vervet som talsmann i partiet.

Til vervet som kvinnelig talsperson er det foreslått tre kandidater som har bekreftet at de vurderer å stille:

Hanna Marcussen

Hanna E. Marcussen (36) fra Oslo har vært talskvinne i partiet siden 2008. Partiet har dermed opplevd betydelig vekst i den perioden hun har sittet som talskvinne. Hun har også bakgrunn fra verv i flere frivillige organisasjoner. Marcussen vil være kandidat til vervet dersom partiet velger å endre dagens vedtekter som slår fast at ledende tillitsvalgte ikke kan inneha det samme vervet i mer enn seks år.

Hilde Opoku

Hilde Opoku (45) Trondheim er partiets gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Opoku er tidligere landsstyremedlem i partiet, har lang fartstid fra flere perioder som lokalpolitiker for SV, blant annet som leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre. Opoku har bred miljø og forvaltningsfaglig utdanning, internasjonal erfaring og har jobbet i miljøbevegelsen.

Hilde Lengali

Hilde Lengali (44) fra Røyken var partiets toppkandidat på stortingslista i Buskerud under høstens stortingsvalg og har sittet i partiets sentralstyre de siste to årene. Hun har også vært partisekretær og landsstyremedlem tidligere. Lengali er i dag daglig leder i Steinerskolens foreldreforbund og har fartstid som lokalpolitiker og kommunestyrerepresentant for Senterpartiet.

 

Til vervet som talsmann i partiet har valgkomiteen fått innspill om to kandidater, som vurderer å stille.

Harald Nissen

Harald A. Nissen (50) Har vært talsperson i partiet siden 2011 og representerer MDG i Oslo bystyre. Han har også lang bakgrunn som representant for De Grønne i Trondheim bystyre i perioden 2003 til 2011. Nissen stiller seg til disposisjon for en ny periode i vervet, men er samtidig blant dem som har foreslått Hansson som ny talsperson for partiet. Nissen vil foreløpig avvente diskusjonene i partiet før han tar en endelig beslutning om sitt kandidatur til vervet.

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson (59). I tillegg til å være nyvalgt stortingsrepresentant har Hansson tidligere vært generalsekretær i WWF Norge fra 2000 til 2012 og har bakgrunn fra, blant annet Norad og Norsk Polarinstitutt, og har vært en synlig representant for partiet i media det siste året. Hansson er utdannet biolog.

Organisasjonsutvalget

For å sikre en helhetlig og godt forberedt prosess, som leder frem til gode beslutninger på landsmøtet har partiet også nedsatt et organisasjonsutvalg som skal diskutere temaer knyttet til partiets vedtekter og ledelsesmodell, som det er viktig å se i sammenheng med lederdiskusjonen. Organisasjonsutvalget har invitert alle fylkeslag og lokallag til å komme med forslag til vedtektsendringer når det gjelder viktige funksjoner og verv i partiet og tar fortsatt imot innspill.

 

Kontakt

Øyvind Strømmen, leder i valgkomiteen, tlf 410 08 595, e-post: oyvind.strommen@mdg.no

Hanna E. Marcussen, tlf, 90571847, e-post: hanna.marcussen@mdg.no

Hilde Opoku, tlf, 90163908, e-post: hilde.opoku@googlemail.com

Hilde Lengali, tlf, 97132313, e-post: hilde.lengali@mdg.no

Harald A. Nissen, tlf, 99270379, e-post: harald.nissen@oslobystyre.no

Rasmus Hansson, tlf, 90686331, e-post: rasmus.hansson@stortinget.no

Bente A. Ingebrigtsen, leder i organisasjonsutvalget, tlf 932 05 510, e-post: bente.a.ingebrigtsen@samfunn.ntnu.no

 

Valgkomiteen i Miljøpartiet De Grønne består av følgende faste medlemmer

Øyvind Strømmen, leder (Hordaland)

Anne Helen Eide (Rogaland)

Brynmor Evans (Troms)

Ida Karina Kann (Akershus)

Maiken McCormick, (Oslo)

Innspill til valgkomiteen rettes til: oyvind.strommen@mdg.no Mer informasjon om valgkomiteens arbeid, inkludert frister og prosess frem mot landsmøtet kommer snart.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny