Fem grønne grep for fremtiden

Fem grønne grep for fremtiden

25. april 2014

De fem grønne grepene er:

  • Utvikle neste generasjons velferds-Norge
  • Grønn omstilling i Norge og nedtrapping av oljevirksomheten
  • En tidobling av norsk klimainnsats i utlandet (les mer her)
  • Slå ring om norsk natur
  • En forpliktende klimalov som kutter utslipp

Utvikle neste generasjons velferds-Norge

Hansson annonserte i dag at partiet vil legge frem forslag i Stortinget om å sette ned et utvalg som skal foreslå nye mål for samfunnsutviklingen utover BNP, og hvordan disse kan legges til grunn for politikkutviklingen.

– I dag finnes det knapt mer enn ett politisk dokument som sier noe om norsk velferd i framtida. Dokumentet heter Perspektivmeldingen og forteller oss at vi frem mot 2060 må jobbe mye mer og tjene og forbruke tre ganger så mye for å opprettholde velferden.

– Miljøpartiet De Grønne har ingen som helst tro på at dette vil gi nordmenn et bedre liv. Tvert imot er det dette en oppskrift stadig større naturødeleggelser og lavere livskvalitet, mener Hansson.

Landsmøtet skal også behandle en uttalelse som går inn for kortere arbeidstid.
– Vi er partiet som innser at jag etter mer økonomisk vekst gir mindre tid det som virkelig betyr noe i livet – helse, familie, frivillig arbeid og sosiale relasjoner, sier Hansson

Grønn omstilling i Norge og nedtrapping av oljevirksomheten

Miljøpartiet De Grønne viste i sitt alternative statsbudsjett for 2014 at et Norge i sunn økonomisk balanse er fullt mulig med utflating og etterhvert erstatning av oljeinntektene med inntekter fra annet næringsliv.

– På Stortinget har vi som første parti fremmet et historisk forslag om å stanse letingen etter mer olje. Det er ingen vits å lete etter mer olje og gass når vi allerede har funnet for mye, sier Hansson.

Landsmøtet skal også behandle en resolusjon om å elektrifisere Utsirahøyden med havvind.

– Norge har et enormt potensial for havvind og har brukt store ressurser på å forskning de senere årene. Nå nærmer vi oss et punkt hvor vi enten må begynne å bygge havvindparker, eller be forskerne om å gjøre noe annet, mener Hansson.

En tidobling  av klimainnsatsen i utlandet

Miljøpartiet De Grønne foreslår at Norge skal innføre en «klimaprosent», som innebærer at Norge skal bruke én prosent av vår samlede nasjonalinntekt (BNI) per år til klimatiltak i utlandet. Det tilsvarer 30 mrd. kroner i 2014, og er ti ganger høyere enn det Norge bruker på regnskogbevaring i dag. Pengene skal i hovedsak hentes fra oljefondet.

– FNs grønne klimafond skal settes i drift i år, og nå må fondet fylles med penger. Som et rikt land med en stor formue vi har tjent på å selge olje og gass, stiller Norge i en særklasse.

– Å bruke penger på klima er ikke avlat, men en direkte investering i velfungerende markeder og en tryggere og mer stabil fremtid. Det er i høyeste grad i Norges egen interesse, som et lite land med stor utenrikshandel og en stor formue plassert i utlandet. En verden rammet av matmangel, og med hundrevis av millioner mennesker på flukt, vil også påvirke vår velferd, sier Hansson.

Les mer her.

Slå ring om norsk natur

Miljøpolitikk er mye mer enn klimapolitikk. Dessverre har regjeringen systematisk gått løs på norsk natur, gjennom å flytte planmyndigheten ut av Klima- og miljødepartementet, gjennom frislipp av snøskuterkjøring, og deponering av gruveavfall i norske fjorder.

– Kanskje er det i naturvernspørsmål at det vil merkes aller best når Miljøpartiet De Grønne får sitt endelige gjennombrudd i kommunestyrer over hele landet i 2015. For slagene om norsk natur står ofte i lokalpolitikken, og ikke bare på Stortinget, sier Hansson.

En forpliktende klimalov som kutter utslipp

Miljøpartiet De Grønne mener det er avgjørende at Norge får på plass en skikkelig klimalov i løpet av stortingsperioden.

– Klimautslippene i Norge går ikke ned, og det er åpenbart at vi trenger nye og forpliktende virkemidler. Rett før påske fikk vi med oss fem partier på et felles krav om klimalov. Nå er spørsmålet om hvem som først viser at de mener alvor i klimapolitikken, utredningskameratene i Høyre og FrP, eller «miljøpartiet» Arbeiderpartiet, sier Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny