Rasmus i skogen

Etterspør konkrete planer for skogvern

05. februar 2014

Bevaring av borealsk skog er et effektivt virkemiddel for å redusere globale klimagassutslipp og beskytte biomangfoldet. Derfor spurte De Grønne om statsrådens vilje til å øke skogvernet i Stortingets spørretime i dag.

– Med så mye fokus på karbonlagring og et svært positivt fokus på å beskytte regnskog er det overraskende at statsråden hittil ikke har viet norsk skog oppmerksomhet, sier stortingsrepresentat for De Grønne, Rasmus Hansson. – På dette området henger vi langt etter våre naboland, som verner dobbelt så mye skog som våre alt for dårlige 2,7%.

Verdens største karbonlagre finnes i de boreale skogene og i den eldste skogen, som vist på NRKs «Ut i naturen» 14. januar.

I Ekko på NRK P2 i dag, 5. februar snakket biolog Dag O. Hessen, som sto på De Grønnes liste under Stortingsvalget, også om dette. Bevaring av disse karbonlagrene gjennom økt skogvern er med andre ord avgjørende for å unngå farlige klimaendringer.

Klima og naturvern hånd-i-hånd

Skogvern er samtidig en vinn-vinn sak, hvor hensyn til klima og klassisk naturvern går hånd-i-hånd. Forskerne og miljøvernorganisasjoner som SABIMA, WWF og Naturvernforbundet sier at vi må verne 10 prosent av skogen hvis naturmangfoldet skal reddes.

Derfor har Miljøpartiet De Grønne programfestet nettopp dette, og spurte klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft om hun vil gå inn for det samme.

Sundtoft svarte at hun er enig i at skogvern er viktig, men ville ikke forplikte seg eller komme med noen konkrete tall eller tidsrammer.

– Det er utrolig viktig at vi som politikere lytter til forskerne, særlig i sammenheng med klimaspørsmål. Hvis vi skal klare å nå 2-graders målet må vi være ydmyke, ta forskningen innover oss og handle deretter. Og da må vi være konkrete, og starte nå, sier Hansson.

1 milliard til skogvern

I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett satte vi av penger til å starte å trappe opp skogvernet fra og med i år. Vi vil sette av 1 milliard kroner i 2015, og opprettholde det nivået til vi har nådd målet om å verne 10% norske skoger innen 2025.

I programmet vårt (pdf) har vi også følgende punkter om skogvern:

  • Fremme lengre rotasjonstider i skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring.
  • Forbedre og utbedre regelverket for miljøsertifisert skogbruk med vekt på bevaring av biologisk mangfold og landskapsverdier, energibruk, og forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel. Tilskuddsordningene for drift og skogsveibygging må tilpasses dette.
  • Totalforby import og omsetning av regnskogtømmer hentet fra sårbare/truede naturlige bestander og ikke-bærekraftige plantasjer. Forby planting av sitkagran og andre fremmede treslag i store bestander, og redusere utbredelsen av slike bestander.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny