Etterlyser bedre psykisk helsevern for norske soldater

07. desember 2012

Norske ISAF-soldater går ombord i en logflight på Gardermoen flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

Gud bevare Kongen og Fedrelandet» sverger norske soldater, men hvem skal bevare dem, spør Miljøpartiet De Grønne- politikerne Anders G. Brenna og Harald A. Nissen på kronikkplass i dagens Klassekampen.

Kronikkforfatterne etterlyser et større fokus på psykisk helse hos norske soldater og særlig veteraner fra internasjonale operasjoner.

– Har man tatt inn over seg at ved å sende soldater i krig så følger også et ansvar for å ta vare på dem når de kommer tilbake? Dagens tilbud bør bli mye bedre sier kronikkforfatter Anders Brenna, lokallagsleder for De Grønne i Nordre Aker og tidligere offiser.

Dagens oppfølging består av en mellomlanding i Sverige og avsluttes den tredje dagen i Norge. Etter noen dager er det en medaljeseremoni og ett år senere er det avslutningsmiddag.

– En middelmådig skuespillerprestasjon vil antakeligvis få deg gjennom dette opplegget uten at eventuelle symptomer på problemer blir oppdaget, sier Brenna.

I kronikken tar Brenna og Nissen til orde for at en lengre nedsetningsperiode etter avsluttet utenlandstjeneste kan være nødvendig.

– Problemene oppstår gjerne når enheten oppløses og alle drar hver til sitt, også ut i det sivile. De som vet hva du har gjennomgått er ikke lenger sammen med deg, sier Brenna.

Medforfatter Harald A. Nissen, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne ønsker et sterk utvidet og obligatorisk opplegg.

– Mange tyr til rus og andre midler for å komme unna virkeligheten og dempe symptomer. Det bør ikke være opp til hver enkelt soldat om man vil ha oppfølging. Den må være like obligatorisk som treningen i forkant, omfanget må stå i forhold til påkjenningene. Rammene må tilrettelegges slik at man får mulighet til å hente seg inn etter et slitsomt utenlandsopphold»

– Når norske politikere har valgt å sende soldater i utenlandsopreasjoner må de også forholde seg til de menneskelige og økonomiske kostnadene knyttet til dette, avslutter Nissen.

 

Kontakt:
Anders G Brenna: 90957878, harald.nissen@oslobystyre.no
Harald A. Nissen: 99270379, anbrenna@gmail.com

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny