Je suis Charlie

Etter terroren – Slå ring om det frie samfunnet

10. januar 2015

Miljøpartiet De Grønne fordømmer terrorangrepet mot det franske satire-bladet Charlie Hebdo og sender våre tanker til de pårørende. Nå må vi stå opp for ytringsfriheten, menneskeverdet og det frie samfunnet.

Som politikere, og som medmennesker, er det ikke tanken som teller i situasjoner som dette. Vi må gjøre vårt beste for at denne tragedien ikke skal få enda flere ofre, i form av hat, mistillit, større skille mellom grupper, angrep på flere uskyldige eller innskrenkninger i våre hardt tilkjempede friheter.

Terroren var et angrep på ytringsfriheten, pressefriheten og det åpne samfunnet. Vi må stå opp for det vi vil forsvare.

Avskaff blasfemiparagrafen nå!

Rasmus Hansson holder en av forsidene til Charlie Hebdo, med en Muhammed-karikaturNår vi står overfor et massedrap er det meningsløst å si at terroren er en følge av satire og religionskritikk og at vi derfor må være mer forsiktige. Ansvaret ligger helt og holdent hos ugjerningsmennene bak dette terrorangrepet. Å fordømme både voldsbruken og satiren i samme setning, er en form for ansvarliggjøring av offeret vi ikke kan være med på.

En sovende blasfemiparagraf kan virke trivielt i denne sammenhengen. Men paragrafen er et forsøk på innskrenkning av nettopp den ytringsfriheten Charlie Hebdo-redaksjonen ble drept for å utøve. Blasfemiaragrafen ble vedtatt fjernet i 2009, men på grunn av utdaterte datasystemer har det ennå ikke tred i kraft. Dette er uholdbart. Det finnes ingen bedre tid enn i kjølvannet av denne tragedien til å få fortgang i prosessen. En paragraf som dette hører ikke hjemme i et fritt samfunn.

I et moderne, mangfoldig samfunn er det umulig å skjerme alle for å bli utfordret på sin tro eller sitt livssyn. Det kan heller ikke være noe mål.

Narren fører samfunnet fremover

Kritikk, til og med latterliggjøring, av autoriteter, det være politiske, kulturelle, sosiale, religiøse eller gudommelige, er viktig for å holde samfunnet fritt og holde autoritetene ansvarlig for hvordan de bruker sin makt. Satire og latterliggjøring – fra Æsop og Voltaire til Jon Stewart og Charlie Hebdo – minner oss om at det er mulig å gjøre motstand. Narren bryter ned tabuer og fører samfunnet fremover.

Dette er også en påminnelse om hvor viktig både mangfold og fri presse er for et samfunn. Vi må ikke la oss forlede av terrorens logikk til å la denne hendelsen føre til innskrenkninger av borgerrettigheter, som å tillate mer overvåkning eller begrense ytringer vi ikke liker.


Tidligere samme dag som Charlie Hebdo ble angrepet argumenterte Rasmus Hansson på Stortinget for at vi ikke kan overvåke oss ut av sikkerhetsproblemene i samfunnet, men må finne andre løsninger.

Hvis vi lar oss lede av frykt til å prøve å bekjempe terror med å vise folket mistillit og gi stadig mer makt til etterretningsorganer, underlagt stadig mindre demokratisk kontroll, vil vi mislykkes og skape det samfunnet terroristene ønsker seg. Bekjempelse av vold må komme i form av blant annet fattigdomsbekjempelse, utdanning, psykisk helsevern, og å gi folk håp og muligheter.

 

Vi kan heller ikke la oss lure til at angrepet rettferdiggjør angrep på religionsfriheten. I friheten vi forsvarer må vi stå skulder ved skulder også med de som har et helt annet livssyn enn oss selv, og med det utgangspunktet forsvare ytringsfrihet og åpenhet. Da lar vi ikke terroristene vinne. Dette er en felles europeisk utfordring, og en felles global og meneskelig utfordring.

Konflikten står om frihet, ikke religion

Vi står ikke overfor en konflikt mellom folkeslag eller religioner. Skillelinjen i denne konflikten går mellom intoleranse, fanatisme og kontroll på den ene siden, og et fritt, åpent og mangfoldig samfunn på den den andre.

Ser vi på konflikten i dette lyset ser vi at alle som vil innskrenke folks frihet er en trussel mot det åpne, inkluderende og frie samfunnet vi ønsker å leve i, enten de gjør det med våpen på grunn av krenkede følelser eller hat mot religiøse grupper, eller med lov på grunn av frykt.

Noen relevante tekster:

United against intolerance

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny