– Et dyrefiendtlig statsbudsjett

07. oktober 2011


I forslag til statsbudsjettet som ble lagt fram i går foreslås det kraftige kutt i støtten til dyrevernorganisasjoner. Samtidig vil regjeringen opprettholde en massiv subsidiering av pelsdyræringen.

– Det er absurd at pelsnæringen mottar 23 millioner bare i støtte til fôr, mens norske dyrevernorganisasjoner fratas de få midler de har til rådighet. Regjeringen viser med dette at den ikke tar dyrevelferd på alvor, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget, slik det foreligger, innebærer en halvering av statsstøtten til Dyrevernalliansen fra 400 000 til 200 000 kr. Verken Dyrebeskyttelsen Norge eller NOAH – For dyrs rettigheter mottar støtte for neste år. Nå ønsker De Grønne å flytte midlene fra pels til dyrevern.

– Pelssubsidiering er elendig næringspolitikk. Pelsoppdrett gir uforutsigbar avkastning, genererer kun et fåtall arbeidsplasser og er lite fremtidsrettet. Isteden burde felleskapets midler gå til dyrevelferd, avslutter Marcussen.

23 millioner,