Rasmus Hansson

– Et budsjett som ignorerer det viktigste

08. november 2013

– Regjeringens første budsjett er preget av mangel på vilje til å prioritere fremtidsrettet næringsliv og miljøtiltak som monner. Finansministeren har overtatt alle uvanene til Sigbjørn Johnsen, mener Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Jensen la i dag frem den nye regjeringens budsjettforslag i Stortinget. Hun levnet ingen tvil om at budsjettets mantra er økt vekst. Blant de viktigste endringene, sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag er skattekutt på 8 milliarder, kraftig økt veisatsing, og en økning i oljepengebruken på fire milliarder.

– Miljøpartiet De Grønne hadde håpet at den nye regjeringen skulle innfri sine løfter om å styrke miljøpolitikken. Vi finner faktisk tegn til at nødvendigheten av å prioritere bærekraftig satsing har festet seg selv hos Frp og Høyre, men valgløftene blir ikke innfridd med dette budsjettet. Alt i alt er dette nok et budsjett for en stadig mer oljeavhengig norsk økonomi, ytterligere økning i det private forbruket, og fortsatt norsk bidrag til en stadig varmere og mer urettferdig klode.

I sitt hovedinnlegg la finansminister Siv Jensen vekt på at norske bedrifter trenger bedre konkurransevilkår for å sikre fremtidens velferd. Miljøpartiet De Grønne mener imidlertid at budsjettet peker i motsatt retning.

– For konkurranseutsatte bedrifter som sliter med høye kostnader er ikke dette et godt budsjett.  Regjeringen øker oljepengebruken, satser mer på petroleumsforskning og tar ingen grep for å redusere tempoet i fossilindustrien. Resultatet blir en mer sårbar norsk økonomi og økte klimagassutslipp, avslutter Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny