Rasmus Hansson

Irak-ja under sterk tvil

06. november 2014


Opptak av Rasmus’ innlegg på Stortinget i forbindelse med voteringen

Hør også intervju med Rasmus i Politisk Kvarter, fredag 7. november.

Det er skremmende å få melding om at trusselen mot mennesker i Norge øker. Men det må ikke forlede oss til tiltak som undergraver grunnverdier som et åpent samfunn, sier Rasmus Hansson fra De grønne (MDG).

– Dette understreker viktigheten av at alle grupper i samfunnet arbeider mot ekstremistiske holdninger og for å trekke de som faller utenfor inn igjen. Og viktigheten av internasjonalt samarbeid for demokrati og levelige livsvilkår i alle land, sier Hansson i en kommentar til PSTs nye trusselvurdering.

Hansson mener det er klart at økt trussel har sammenheng med norsk deltakelse i kampen mot IS. Det er en kostnad som følger med en nødvendig innsats for å redde mennesker fra akutt terror. Han mener den langsiktige usikkerheten for Norge vil bli enda større hvis IS ikke stoppes.

– De Grønne sitt primære standpunkt i en konflikt vil være å bidra med ikkevoldelig hjelpearbeid. IS sin brutalitet gjør dette umulig. Derfor støtter De Grønne et norsk bidrag med militære instruktører til opplæring av irakisk og kurdisk personell i kampen mot IS.

En forutsetning for De Grønnes støtte har vært at instruktørene skal operere i to baser, Bagdad og Erbil, og ikke skal delta eller følge irakiske styrker i kamp.

– IS er en brutal invasjonshær som har tatt store irakiske byer og truer kurdiske områder og til og med Bagdad. Vi erkjenner med andre ord nødvendigheten av militært personell for å stoppe IS, sier Hansson.

For De Grønne er det avgjørende at Norge er bedt formelt om hjelp direkte fra Irak, og at FNs generalsekretær og Sikkerhetsrådet har oppfordret alle land til å hjelpe Irak i kampen mot IS. 50 land deltar og vi har ikke registrert at noen land er mot operasjonen.

– Dette har vært en svært vanskelig avgjørelse. Vi er overbevist om at krig ikke er noen løsning på denne eller andre konflikter. Uten å løse de grunnleggende utfordringene i Irak, er det vanskelig å se for seg et stabilt, demokratisk styre. Men i konflikten med IS, er vi forbi det punktet der konflikten kan løses med diplomati og demokratibygging. Det pågår en brutal krig, og vi må stille oss spørsmål om hvilket alternativ som er minst dårlig.

Han mener likevel er det regionens land og folkegrupper som må løse konflikten. Vestlig støtte må begrenses strengt til folkerettens grunn og IS må ikke gis legitimitet ved å komme i kamp med vestlige styrker.

– Fremveksten av IS har sammensatte forklaringer.  Vi må innse at konfliktene i Irak med tidligere vestlige operasjoner, kan ha gitt grobunn for IS. Derfor må vi også innse at et militært engasjement utenfra risikerer å forsterke allerede eksisterende konflikter. Dette gjør at å innta vårt standpunkt i denne saken har vært krevende.

De Grønne forventer at et militært engasjement ikke går på bekostning av humanitært arbeid og at Norge øker sin innsats for aktivt fredsbyggende arbeid.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny