– En ny vei for jordbruket

– En ny vei for jordbruket

17. juni 2014

Miljøpartiet De Grønne fremmer i dag et alternativt forslag til jordbruksoppgjøret i Stortinget. – Vår løsning står for en ny, grønn retning for jordbruket som bryter med både venstresiden og høyresiden, sier nasjonal talskvinne Hilde Opoku.

Vårt forslag har en ramme på omkring 1,4 milliarder kroner, tett opp mot næringas eget forslag. Forslaget innebærer også en rekke strukturelle tiltak for å trekke landbruket i en bærekraftig retning. Men forslaget får ikke støtte av de andre partiene.

– Samarbeidspartienes jordbruksoppgjør er i strid med Stortingets målsetting om økt matproduksjon og befolkningens ønske om et levende landbruk. Det er synd Venstre og KrF sløser bort muligheten til å ta tak i de reelle problemene i landbruket: lave inntekter og økt import av soya fra Brasil på bekostning av norsk gras, sier Opoku.

Hun mener matproduksjon er den viktigste næringsvirksomheten i et samfunn. Men på 30 år har landbrukets andel i statsbudsjett falt fra 5 prosent til 1,3 prosent i dag. Dette er feil retning.

– Landbruksminister Listhaug har på seg ideologiske skylapper – og fører den mest ideologisk motiverte og virkelighetsfjerne landbrukspolitikken i norsk politisk historie, sier Opoku.

Opoku vil ha en helt ny retning. Hun trekker frem alvoret i klimaendringene som en viktig årsak til at lokal matproduksjon blir stadig viktigere for norsk matsikkerhet.

– Vi fremmer et eget forslag i Stortinget som tetter inntektsforskjellene, prioriterer miljø, dyrevelferd og bruk av lokale ressurser fremfor import av kraftfor. I en verden der befolkningen går opp og matproduksjonen ned på grunn av klimaendringer, er det elementær logikk at alle land som har mulighet til det, må ta i bruk sine jordbruksarealer, sier Opoku.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet at et årsverk i landbruket bør gi minst samme inntekt som et årsverk i andre fagarbeideryrker, og følger opp dette med en betydelig  opptrapping av bondeinntekten i sitt forslag.

– Vi har det beste tilbudet til bøndene av alle partiene, men forutsetter at landbruket vil bli med på en grønn omstilling.

De Grønnes forslag til alternativt tilbud: 

Stortinget viderefører pris og tilskuddsnivået fra landbruksoppgjøret 2013 med de endringene som følger. Regjeringen bes om å tilpasse andre påkrevde endringer i landbruksoppgjøret innenfor totalrammen på 15 266 mill kr.[1]

Endringer i forhold til budsjett 2014

Opprettholde prisøkninger i regjeringens tilbud 340 mill. kr
Øke prisen på korn med 0,25 øre 270 mill. kr
Endringer i pris 610 mill. kr
Øke arealtilskudd til grovfôr 0-250 dekar med 10 % 600 mill. kr
Øke tilskuddene til dyr på utmarksbeite med 50 % 187 mill. kr
Øke tilskuddene til avløsning ved ferie/fritid og sykdom med 5 % 58 mill. kr
Øke tilskuddene til økologisk produksjon 1,3 mill. kr
Kutt i fôrfrakttilskuddet til pelsdyroppdrett – 5,4 mill kr
Endringer i tilskudd 851,4 mill. kr
Totale økninger pris og tilskudd 1450,9

[1] Ramme på statsbudsjettet 2014 som følge av landbruksoppgjøret 2013 er 14 415, 447 millioner. (Kilde: Inst 285 S 2013 – 2014), samt s 108 i jordbrukets kravdokument.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny