Pressekonferanse om elektrifisering av Utsira

Une Aina Bastholm, førstevara for Rasmus Hansson, deltok på pressekonferansen om elektrifisering av Utsira

Elektrifisering av Utsira: Løser bare 5% av problemet

16. mai 2014

– Full elektrifisering av Utsira er den beste løsningen med den politiske situasjonen vi har i dag. Samtidig er dette bare den nest beste løsningen. Den reelle løsningen, som regjeringen overholdet ikke har diskutert, er å ikke åpene Utsira, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

– Vi planlegger nå å bygge ut et oljefelt som vil vare i 50 år, lenge etter at FNs klimapanel har sagt at vi må slutte å slippe ut CO2. Dette bør Stortinget si stopp til. Hva er vitsen med å lete etter mer olje og gass når vi allerede har funnet for mye? sier Hansson.

– Alle operatørtrene på Utsira har bekreftet at disse feltene vi være meget lønnsom, selv med full elektrifisering fra dag én. Da er det nærmest utrolig at Stortinget bruker tid på å debattere om disse feltene skal elektrifiseres.

Ifølge Oljedirektoratet vil elektrifisering av hele feltet gi utslippsreduksjoner på mellom 600 000 og 1 million tonn CO2 i året. Samtidig mener Hansson at det grunnleggende problemet ikke diskuteres.

– Elektrifiseringen løser bare 5 % av problemet, nemlig utslippene som kommer fra produksjon. De 95 % av utslippene som kommer fra bruken av oljen ofrer ikke Stortinget en tanke. Dette er det grunnleggende problemet i norsk klimapolitikk, sier Hansson.

– Et spennende miljøflertall
Hansson mener det mest spennende for klimapolitikken i denne saken på sikt kan være det blokkoverskridende miljøflertallet.

– Denne klimaseieren feierer vi med resten av miljø-Norge og vi vil gjerne rose både de borgerlige og rød-grønne partiene for godt samarbeid, sier Hansson.

– Dette er et svært spennende eksempel på en nytt miljøflertall på Stortinget som kan få stor betydning om det utvikler seg videre i perioden, sier Hansson.

– La oljen ligge!
I februar 2014 sendte Regjeringen et forslag ut på høring om hvilke letelisenser som bør gis i den neste runden med tildeling av letetillatelser for olje og gass.

Miljøpartiet De Grønne har fremmet forslag i om at de vil forsøke å stanse den 23 konsesjonsrunde i Stortinget.

– Å avlyse denne runden med letetillatelser er nødvendig for å hindre at Norge fortsetter å spille russisk rulett med både verdens klima og norsk økonomi sier Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny