Den store valgomattesten

07. september 2011

Miljøpartiet De Grønne har testet valgomater. Dommen er krystallklar. NRKs valgomat utklasser sine konkurrenter i kampen om usikre velgere og er dennes testens klart mest treffsikre og demokratiske valgomat.

Valgomater hjelper mange med å gjøre en vurdering av de forskjellige partiene og kan derfor påvirke valgresultatet. Mange av valgomatene er dårlig håndtverk og inkluderer ikke alle partiene.

Sist valg laget vi en egen valgomat. I år nøyer vi oss med å vurdere de andre valgomatene. Vårt panel, bestående av tillitsvalgte fra De Grønne, har vektlagt inkludering av partier, nøyaktighet, brukervennelighet og lokalitet som viktige kriterier.

Panelet har bestått av nasjonal talskvinne Hanna E. Marcussen, Oslo-leder Sindre Buchanan, og Akershus-leder Trude Blomseth Thy. Vår vurdering:

 

Dagbladet

Denne valgomaten spørsmål vektet på viktighet og enighet, men valgtesten har ingen lokaliserte spørsmål. Valgomaten tar kun med stortingspartiene og Rødt. Miljøpartiet De Grønne havner under ”andre”.  Flertallet i vårt panel ender derfor opp på  SV, Venstre, Rødt eller KRF.En minus også for at man ikke kan gå tilbake og revidere svar.

Karakter: 3

Lenke: http://www.dagbladet.no/2011/08/27/nyheter/valg11/politikk/innenriks/17832447/

 

Aftenposten

En godt utarbeidet partitest, med lokaliserte alternativer for Nasjonalt, Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Spørsmålene er vektet på enighet og viktighet. Minus for at partitesten kun tar med stortings- og bystyrepartier. Miljøpartiet De Grønne eller småpartier er derfor ikke med. Mange miljøvelgere vil derfor enda opp på SV, Venstre eller Rødt.

Karakter: 4

Lenke: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4209092.ece

 

ABC Nyheter

Denne valgtesten har med alle stortingspartiene, pluss Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Spørsmålene er kun vektet på enighet, og virker noe tilfeldige. Det er ingen lokaliserte spørsmål. Et flertall av vårt panel som stemmer De Grønne endte opp på noe annet som førstevalg – oftest Senterpartiet – noe som kan tyde på at valgtesten ikke er spesielt presis.

Karakter: 3

Lenke: http://www.abcnyheter.no/nyheter/110812/valgomat

 

NRK

Dette er uten tvil den mest utarbeidede valgomaten. Den har både med Miljøpartiet De Grønne og andre småpartier. Valgomatens spørsmål er vektet på enighet og viktighet, med både nasjonale og lokale spørsmål som virker gjennomtenkte. Man har mulighet til å tippe parti man ender opp på før testen starter.  Et lite minus for at den oppgir Rødt som et stortingsparti, noe som selvsagt ikke stemmer.

Karakter: 6-

Lenke: http://www.nrk.no/valg2011/valgomat/

 

Partitesten.no

Denne valgomaten er laget av to ungdommer. Her kan man velge mellom å besvare 10, 20 eller 30 spørsmål. Det oppgis ikke hvilke partier som er tatt med, men så vidt vårt panel kan forstå er det kun stortingspartiene. Vårt panel ender derfor often på SV eller Venstre. Automaten har også en noe uklar vektiging av enighet, og at man kan vekte på viktighet burde vært gjort tydeliger.

Karakter: 2

Lenke: http://www.partitesten.no/

 

Vår konklusjon

NRK er valgomaten du skal bruke om du skal ha veiledning til å finne ditt parti! Vi minner om at en valgomat uansett bare er veiledende. Les derfor partiprogrammene. Vårt partiprogram finner du her:  http://www.mdg.no/politikk/arbeids-og-prinsipprogram-i-nedlastbart-format/

 

Velgerguider

I tillegg til valgomatene  finnes det også en rekke velgerguider. Vi vil forsøke å samle disse her.

Dyrevernalliansens velgerguide:

Her kan du sjekke hva partiene mener om dyrevern: http://www.dyrevern.no/artikler/nyheter_om_politikk/dyrevennlig_politikk_velgerguide_valget_2011

WWFs Norges velgerguide:

For deg som lurer på hvilket parti du skal stemme om du er opptatt av miljøvern:

http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/?34248

 

Vet du om flere valgomater eller velgerguider? Tips oss i kommentarfeltet under!