De Grønnes 10 utfordringer til Støre

De Grønnes 10 utfordringer til Støre

14. juni 2014

I dag samles Miljøpartiet De Grønnes nye landsstyre for første gang. Partiet retter nå 10 konkrete utfordinger til Støres nye Arbeiderparti.

– Stoltenberg vil bli husket best for å ha sittet stille i båten. Støre bør langt mer aktivt styre omleggingen av Norge fra dagens fossiløkonomi til morgendagens bærekraftige velferdssamfunn, ved å benytte vår unike velstand, naturrikdom og høye kompetanse.

Opoku mener Arbeiderpartiets klimapolitikk overhode ikke har fungert.

– Vi gratulerer Støre som ny leder. Samtidig vil vi utfordre ham til å sikre flertall for konkrete tiltak som faktisk kutter klimagassutslipp.

Nå retter De Grønne ti konkrete utfordringer til Støre i klimapolitikken.

– Støre bør starte med å kutte klimautslipp her hjemme, stanse letingen etter enda mer olje og gass, legge ned kulldriften på Svalbard og ikke minst: innføre en norsk klimalov.

Av andre tiltak mener De Grønne at Arbeiderpartiet må bidra til å trekke Statoil ut av tjæresand og innføre en «klimaprosent» som vil kunne styrke det internasjonal klimasatsningen med 30 milliarder årlige.

– Med politisk vilje og tydelige, langsiktige signaler fra Stortinget ligger alt til rette for å skape nye arbeidsplasser, bidra til fornybar innovasjon og teknologieksport, og sørge for at Norge etablerer seg på fremtidens energimarked.

 

10 UTFORDRINGER TIL STØRE

(Uttalelse LS 14. juni 2014)

FNs klimarapport viser at det haster å få ned klimagassutslippene. Miljødirektoratet har vist at vi har et etterslep på 8 millioner tonn for å nå selv våre beskjedne mål for 2020: 5 prosent kutt fra 1990. Arbeiderpartiet og den forrige regjeringens klimapolitikk har ikke fungert. Mens Tyskland, Sverige og Danmark har redusert sine utslipp med over 20 prosent siden 1990, har Norges økt med 6 prosent. De massive kvotekjøpene i utlandet har null effekt, nyttårsløftene om karbonfangst blir dumpet, mens investeringene i oljesektoren skyter til værs. Vil Støre bidra til at Arbeiderpartiet endrer kurs?

Klima- og miljøutfordringene krever rask handling, men gir også muligheter. Vi i Norge bør benytte vår velstand, naturrikdom og vårt høye kompetansenivå til aktivt å styre omleggingen fra dagens fossiløkonomi til morgendagens bærekraftige velferdssamfunn. Med politisk vilje og tydelige, langsiktige signaler fra Stortinget ligger alt til rette for å skape nye arbeidsplasser, bidra til fornybar innovasjon og teknologieksport, og sørge for at Norge etablerer seg på fremtidens energimarked.

Her er Miljøpartiet De Grønnes 10 konkrete utfordringer til Støres nye Arbeiderparti:

1. Stans letingen etter mer olje og gass. Under Aps ledelse ble investeringene i norsk olje og gass firedoblet til over 200 mrd per år. Todelinga i norsk økonomi har økt. Vil Støre fortsette risikable investeringer i oljeutvinning i stadig mer sårbare områder, med tilhørende klimagassutslipp?

2. Kutt utslipp nasjonalt. Kvotehandel var selve bærebjelken i Stoltenbergs klimapolitikk. Vil Støre fortsette å bruke det internasjonale kvotemarkedet – som i dag ikke virker etter planen – til unnskyldning for ikke å gjennomføre reelle utslippskutt her i Norge?

3. Innfør en norsk klimalov. En klimalov med forpliktende karbonbudsjetter vil ansvarliggjøre alle sektorer i samfunnet, gir næringslivet forutsigbarhet i klimapolitikken og bidra til utslippskutt. Vil Støre støtte innføringen av en klimalov i Norge?

4. Sats på havvind. Tross enorme vindressurser og unik kompetanse innen offshore, finnes ingen konkrete planer om teknologiutvikling eller utbygging av havvind i Norge. Vil Støre jobbe for at Norge blir en foregangsnasjon for havvindteknologi?

5. Trekk Statoil ut av tjæresand. Støre har gått inn for å trekke oljefondet ut av kull. Når vil Støre støtte De Grønne, AUF og flere av sine egne fylkeslag og trekke Statoil ut av finansielt risikable investeringer i skittentjæresand?

6. Legg ned kulldriften  på Svalbard. Den store klimaunnskyldningen til Norge for å drive med olje- og gassutvinning er å redde verden fra kull. Samtidig eksporterer Norge helt unødvendig to millioner tonn kull fra Svalbard. Vil Støre ta konsekvensen av egen klimaretorikk og bidra til å stenge gruvedriften som står for 10 prosent av Norges samlede klimagassutslipp?

7. Innfør en «klimaprosent». En klimaprosent, etter mønster av bistandsprosenten, kan gi 30 milliarder kroner hvert år til klimatiltak i utviklingsland. Pengene kan overføres fra oljefondet til FNs nyopprettede klimafond. Vil Støre være med på å få fart i de internasjonale klimaforhandlingene gjennomå tidoble den norske internasjonale klimainnsatsen?

8. Rens de store punktutslippene. Månelandingen til Ap havarerte. Teknologien for karbonfangst er nå moden, og må tas i bruk på de store utslippskildene i industrien for å kutte faktiske utslipp. Vil Støre jobbe for at de store punktutslippene må rense sine utslipp?

9. Bruk lovverket til utslippsreduksjon. I dag blir ikke forurensningsloven brukt til å stille strenge krav til CO2-utslipp. Vil Støre bidra til at forurensningsloven tas i bruk, slik den var ment da den ble innført?

10. Sett andre samfunnsmål enn vekst. Vi har i dag et materielt forbruk som tilsvarer nesten tre jordkloder, om alle skulle leve som oss. I følge Perspektivmeldingen er det private forbruket ventet å tredoble innen 2060. De vil gi høyt energiforbruk og store klimagassutslipp. Vil Støre gjøre noe for det flertallet i befolkningen som ønsker seg mer fritid fremfor mer lønn?

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny