De Grønne vil utsette slukking av FM-nettet

05. desember 2016

De Grønnes landsstyre vedtok søndag å be Stortinget avvente slukkingen av FM-nettet, frem til en vet sikkert at dekningen til DAB er god nok. Saken skal behandles i Stortinget tirsdag 6. desember.

– Det er mange som er bekymret for at DAB-dekningen og derfor sikkerheten i overgangen er for dårlig. Det gjelder også i Nordland, hvor FM-nettet skal slukkes først, etter planen om noen uker. Landets varslingsanlegg trenger et fullverdig alternativ og fiskerne må vite at de får inn værmeldinger langs kysten, sier De Grønnes nasjonale talsperson, Une Aina Bastholm.

Bastholm peker på at den svenske riksdagen nylig har vedtatt å stoppe overgangen til DAB  inntil videre. Senterpartiet foreslo tidligere i høst å utsette den planlagte slukkingen av FM-nettet i Norge. Frp har foreslått å stoppe stengingen av FM-nettet helt. Nå spekuleres det i om også Ap vil støtte liknende forslag.

– De Grønne mener det vil være fornuftig å vente med å slukke FM-nettet inntil videre, før vi vet at overgangen kan skje trygt. Men vi har forståelse for at en eventuell utsettelse vil medføre ulemper for noen aktører, og ber Stortinget se på muligheten for å kompensere dem som blir skadelidende som følge av utsettelsen, sier Bastholm.

De Grønne avholdt denne helgen sitt landstyremøte i Narvik i Nordland-fylke.

Resolusjon: Utsett FM-slukkingen

De Grønne merker seg de siste månedenes nyheter om manglende DAB-dekning, spørsmål rundt sikkerhet og beslutningen til Riksdagen i Sverige om beholde FM med bekymring. De Grønne ber om at Stortinget avventer med slukkingen av FM-nettet, frem til et fullverdig varslingssystem er på plass, som kan bevises at er like godt eller bedre enn dagens løsning.

De Grønnes landsstyre, 4. desember 2016, Narvik.

Vi ber også Stortinget sørger for kompensasjon til de aktørene som blir skadelidende som følge av utsettelsen.

 

Norge skal ikke bare være det beste landet i verden, men også FOR verden

Rasmus Hansson

Nasjonal talsperson og 1. kandidat i Akershus

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid