De Grønne vil ha tydelige svar om våpeneksport

De Grønne vil ha tydelige svar om våpeneksport

24. februar 2014

For første gang kan Stortinget sende et entydig signal til regjeringen om å stanse eksport av våpen til verdens verste regimer. Miljøpartiet De Grønne vil ha klare svar fra Børge Brende og regjeringen på hvilke land som skal svartelistes etter morgendagens avstemning.

De Grønne har derfor utformet et eget forslag som presiserer at svartelisten må følges opp konkret i løpet av våren, noe som ikke har vært gjort tidligere.

De Grønne vil ha tydeligere vedtak

– Et flertall av partiene på Stortinget har vist lovende takter under vinterens arbeid med stortingsmeldingen om våpeneksport. Nå utfordrer vi dem til å henge bjella på katten og gjøre et tydelig vedtak som ikke kan misforstås, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

Forslaget til De Grønne går blant annet ut på at Stortinget skal be regjeringen om en redegjørelse i løpet av vårsesjonen. I denne redegjørelsen vil man få svar på hvilke land som ikke vil kunne motta forsvarsmateriell fra Norge som følge av flertallsmerknadene om menneskerettigheter i Innst. 103 S (2013-2014).

– Vårt forslag vil sikre at Stortinget får klare svar fra regjeringen om hvilke land som skal svartelistes som mottakere av norsk krigsmateriell, sier Hansson.

Sannsynlig flertall i Utenriks- og forsvarskomiteen

I innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen er det en rekke flertallsmerknader som kan tyde på ønsker om at respekt for menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett bør ligge til grunn i retningslinjene for eksport.

Dermed ligger det an til å bli flertall for å gjøre et vedtak som en gang for alle stanser våpeneksport fra Norge til de verste regimene.

– Det er ingen grunn til at Norge skal leve av å selge våpen til autoritære regimer og stater som begår vedvarende og grove brudd på menneskerettighetene, sier Hansson.

Våpeneksport som bryter menneskerettighetene

Tidligere i vinter  krevde Miljøpartiet De Grønne full stans i den omfattende eksporten av krigsmateriell fra Norge til autoritære regimer. I morgendagens våpendebatt i Stortinget vil De Grønne legge vekt på å stanse eksporten til land som bryter menneskerettighetene.

– Norsk eksport av krigsmateriell til autoritære regimer som bryter menneskerettighetene skjer i strid med Stortingets og folkets vilje, avslutter Hansson.

  • De Grønne har programfestet å avslutte dagens norske eksport av krigsmateriell og legge om til en begrenset produksjon av militærmateriell til bruk for Norge og samarbeidsland i Norden. Vi har også programfestet at Norge uansett må kreve sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge.

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny