Ingenting å vurdere. De Grønne vil starte avviklingen av pelsdyroppdrett umiddelbart

12. desember 2014

Stortinget ba torsdag kveld regjeringen vurdere forbud mot pelsdyroppdrett. – De Grønne stemte mot for å unngå enda flere utsettelser. Vi vil starte avviklingen umiddelbart, med en omstillingsstøtte over fire år, og har allerede fremmet forslag om dette sier Une Aina Bastholm.

Bastholm er politisk rådgiver og første stortingsvara for Rasmus Hansson. Hun mener forslaget er innholdsløst fordi regjeringen uansett vil måtte vurdere avvikling og det var ikke lagt opp til noen konsekvenser for budsjettet i forslaget. Vi leverte allerede i november et eget forslag om å umiddelbart avvikle pelsdyroppdrett. Dette forslaget vårt skal behandles i Næringskomiteen over jul, for å avvente pelsutvalgets rapport som kommer på mandag. Vi kommer til å ta kontakt med alle partiene på Stortinget de nærmeste dagene for å sørge for en mest mulig grundig behandling av forslaget.

Det vi bør debattere er ikke om næringen bør avvikles, men hvordan. Vi er eneste parti på Stortinget som er konkrete på hvordan vi mener avviklingen skal foregå. Vi vil avvikle næringen over en fireårsperiode, og omdisponere de 30 millionene som gis til pels årlig til en omstillingsstøtte til oppdrettere som ønsker å legge om til andre næringer. Det betyr at det vil lønne seg for oppdrettere å legge om snarlig, fordi de da kan motta omstillingsstøtte over flere år, sier Bastholm.

Strider mot loven, uansett

Pelsdyroppdrett strider med norsk dyrevelferdslov på flere punkter: dyrs egenverdi, hva slags stell dyr skal ha og at dyr skal holdes i tråd med artstypiske og individuelle behov. Dette gjelder også de «flinke» og «ryddige» av pelsdyroppdretterne, fordi forskriftene ikke er i tråd med det overordnede regelverket.

– De rutinene som næringen selv hevder er garantien for sunne og friske dyr, som tilsyn to ganger om dagen og veterinærbesøk tre ganger i året, viser seg å være lett å omgå for useriøse oppdrettere. Kursene som oppdretterne skal ta for å sikre god dyrevelferd er korte og overfladiske uten noen praktisk trening. Også Mattilsynet innrømmer i kommentarer at de ikke har mulighet til å ha full kontroll med næringen, sier Bastholm.

De Grønne mener at den rød-grønne regjeringen frasa seg et viktig politisk beslutningsansvar da de satte ned et «pelsdyrutvalg» til å vurdere framtiden til næringen i Norge, i stedet for å faktisk selv ta holdningsdebatten og den etiske beslutningen.

– Det kan virke som om flertallet i Stortinget ikke har tatt innover seg innholdet i dyrevelferdsloven som de selv vedtok i 2008, sier Bastholm.

De Grønne reagerer med avsky på pelsdokumentar

Onsdag 10. november viste NRK Brennpunkt-dokumentaren «Pels». Stortingsvara for Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm, har sett filmen og reagerer med avsky på forholdene som avdekkes. Bastholm anbefaler alle som skal mene noe om norsk pelsdyroppdrett å se denne filmen.

– I tillegg til å vise grove skader og sår på oppdrettsdyrene, så dokumenteres grunnleggende problemer i næringen som svake rutiner, uakseptable holdninger og ulovlig håndtering av dyrene, sier Bastholm.​

De Grønnes forslag, som Stortinget nå skal behandle, sier:

  1. Stortinget ber regjeringen umiddelbart å igangsette en avvikling av norsk pelsdyroppdrett, med umiddelbar stans i nye etableringer og med omstillingsstøtte i en avviklingsperiode på fire år.
  2. Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram for Stortinget et import- og omsetningsforbud av produkter fra fangst eller dyrehold som ikke kan påvises godkjent etter norske forskrifter.