De Grønne tar grep mot dårlig luftkvalitet

23. januar 2013

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Diane Berbain, gruppesekretær for Miljøpartiet De Grønne i Bergen anmelder byrådslederen for brudd på Forurensningsloven. 

 – Mitt barn på to år er avhengig av astmamedisin, og må gjennom den dårlige luften hver dag. Hvem kan beskytte oss og alle andre mot den kroniske forurensningen? Det er ikke politisk vilje til det, og jeg kan ikke akseptere at vi blir påført så stor helsefare, gang på gang, sa Berbain til Bergens Tidende i går 

Toppkandidat på Stortingslista til Miljøpartiet De Grønne i Hordaland, Tom Sverre Tomren støtter Berbain.

– Saken handler på den ene siden  om at KrF, Høyre og Frp ikke prioritere miljø og helse framfor privatbilisme, men det handler også om å avklare det rettslig ansvaret. Berbain sin anmeldelse er derfor viktig og vi venter at politiet tar den på alvor, sier Tomren til BT  

Berbain mener luftkvaliteten i byene også må bli et tema for stortingspolitikerne 

Diane Berbain

Diane Berbain

– Jeg har nå kjempet i tre år for luften og vi har prøvd alt. Vi er møtt med den samme handlingslammelse gang på gang, og ønsker at regjeringen setter klare krav til lovverket om ikke Bergen følger opp, sier Berbain. 

Les mer om saken på NRK Hordaland, eller i Bergens Tidende

Bergen har lenge slitt med svært dårlig luftkvalitet i vintermånedene. Forrige vinter fremmet Miljøpartiet De Grønne en interpellasjon i bystyret med en rekke akuttiltak for luften som alle ble avvist av flertallspartiene:

1. Bystyret ber Byrådet legge frem en pakke med akuttiltak for luften, med ønske om umiddelbar realisering av:
– innføring av køprising og ekspressbusser
– vinterøkning av bompenger til 25 kr per passering
– nedsatte vinterfartsgrenser som vil gi mindre svevestøv
– vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum
– reservasjon av minst 75 p-plasser i Klostergarasjen til gratis parkering for el-biler
– kollektivfelt på alle innfartsårer, inkludert sammenhengende kollektivfelt fra Åsane til Kokstad
– omdirigering av supplybåter til andre nærliggende havner
– gjeninnføring av vrakpant på både gamle vedovner og alle oljeovner
– bedre brøyting av gang- og sykkelveier
– økning av bompengesatser til 100 kr per passering om luftmålerne lyser oransje eller rødt, sammen med gratis ekspressbusser

2. Bystyret ber Byrådet legge press på fylkeskommunen for å styrke kollektivtilbudet i Bergen, med langt flere buss- og baneavganger, og en vinterpris med enhetstakst på 20 kr.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny