De Grønne søker kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag

De Grønne søker kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag

20. juni 2017

Høstens stortingsvalg blir et skjebnevalg for å sikre et samfunn som er solidarisk med både mennesker og miljø. De Grønne har allerede lyktes med å sette miljøpolitikk høyere på dagsorden i Norge, men tiden er inne for et reelt grønt politisk skifte der ord erstattes med handling.

Sør-Trøndelag er et nøkkelfylke om vi skal lykkes med å få inn stortingsrepresentanter fra hele landet. Det er også her mange av de viktigste miljøsakene avgjøres; oljeleting eller nye grønne arbeidsplasser? Nedbygging av matjord eller smartere by- og tettstedsutvikling? Plast eller mat fra havet?

Vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver fra medio juni og ut valgkampen, med gradvis opptrapping til 100% stilling fra 1. august.

Du kommer til å arbeide tett sammen med 1. kandidater for hhv. Sør- og Nord-Trøndelag Gjertrud Berg og Ingrid Liland og resten av valgkamputvalget.

Er du interessert? Send søknad og CV innen mandag 26. juni til eline@mdg.no (MERK: Ny frist)

OPPGAVER:

 • Jobbe for Sør-og Nord-Trøndelags toppkandidater med løpende mediearbeid, og sammen med disse sørge for at De Grønne er synlige i mediene gjennom hele valgkampen
 • Strategisk mediearbeid for å holde våre saker høyt på den offentlige agendaen
 • Ha ansvar for at kommunikasjonsarbeidet er i tråd med våre strategier og planer.
 • Lede og koordinere en mediegruppe av frivillige
 • Koordinere innholdsproduksjon til innsalg, våre digitale kanaler og sosiale medier
 • Lage rutiner som bidrar til at vi kommer på i lokale, regionale og landsdekkende medier
 • Bidra til å samordne mediearbeidet mellom fylkeslag, lokallag og partiet nasjonalt

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Dokumentert erfaring med målbevisst mediearbeid
 • Erfaring med bruk av sosiale medier som annonseverktøy og arena for spredning av saker
 • God kjennskap til den politiske dagsordenen i fylket og nasjonalt
 • God kjennskap til regionale og lokale medieaktører
 • Evne til å arbeide raskt, lære fort og sette pris på uforutsigbare arbeidsdager i et ambisiøst og humørfylt miljø

DU FÅR:

 • Jobbe i et intenst miljø hvor vi setter oss høye mål
 • En nøkkelrolle i planlegging og gjennomføring av Miljøpartiet De Grønnes viktigste valgkamp i Sør-Trøndelag noensinne
 • Unik og nyttig erfaring fra mediearbeid i en stortingsvalgkamp
 • Lønn etter avtale, avhengig av bakgrunn og tidligere arbeidserfaring. Oppstart så raskt som mulig.
 • Arbeidssted fortrinnsvis på valgkampkontoret i Trondheim, men noe reising i regionen må forventes.
 • Mulighet til å gi ditt viktige bidrag til å sikre en grønn politikk som gir miljøet og menneskene en fremtid

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny