Lage Nøst

De Grønne på Statoils generalforsamling

15. mai 2014

Onsdag ettermiddag deltok Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom i demonstrasjonene utenfor Statoils generalforsamling før vi gikk inn og tok ordet på talerstolen. Se opptak av talene under.

Lage Nøst, nasjonal talsperson for Grønn Ungom,Torfinn Ingeborgrud, vår bystyrerepresentant i Stavanger og Bente Bakke, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, talte for forslagene om å trekke Statoil ut av tjæresand, Arktis og «diktaturer med utbredt korrupsjon.»

Generalforsamlingen stemte nei til alle de tre forslagene fremmet av WWF, Greenpeace og Besteforeldrenes Klimaaksjon. Dette var ventet. Derfor har De Grønne lagt fram et forslag på Stortinget om at regjeringen må trekke dette stateide selskapet ut av tjæresand. Nå er det opp til de andre partiene om de vil støtte forslagt, som skal debatteres 5. juni, verdens miljødag.

Lage Nøst anklaget selskapets aksjonærer for å skusle vekk penger som burde vært investert i fornybar energi. Han sparte ikke på kruttet da han omtalte Statoils økte investeringer i tjæresand:

– Det er en hån mot hele min generasjons framtidsutsikter at Statoil vil investere 50 milliarder kroner i den absolutte klimaverstingen blant oljeressursene: tjæresand. Hvorfor utvinne mer av den mest forurensende og dyreste olja av alle, spurte han.

Den siste tida er den ekstremt miljøskadelige tjæresand-utvinningen blitt debattert også i et økonomisk perspektiv. I en fersk rapport fra Carbon Tracker Initiative blir tjæresandinvesteringer og planlagt letevirksomhet i islagt hav betegnet som økonomisk høyrisikosport.

Lage Nøst:

Torfinn Ingeborgrud:

Bente Bakke:

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny