De Grønne på Statoils generalforsamling: – Legg om kursen!

De Grønne på Statoils generalforsamling: – Legg om kursen!

13. mai 2013

Tirsdag går Hanna E. Marcussen, talskvinne for De Grønne og førstekandidat i Rogaland, på talerstolen på Statoils generalforsamling med et tydelig budskap til Helge Lund og Jens Stoltenberg.

– Fremtidige generasjoner vil aldri tilgi oss hvis vi fortsetter å investere i tjæresand og oljeboring i Arktis. Disse investeringene kan bare lønne seg hvis vi mislykkes i å redde klimaet. Dersom Statoil skal bli en del av løsningen må hele driften legges om, sier Marcussen.

Fra talerstolen i Stavanger håper hun å overbevise flest mulig av aksjonærene om å stemme for et forslag fra WWF og Greenpeace om å trekke Statoil ut av tjæresandutvinning, og et forslag fra Greenpeace om å si nei til oljeboring i isfylte farvann.

Veivalg

Hanna E. Marcussen sier Statoil står ovenfor et veivalg mellom fossil og fornybar energi og oppfordrer regjeringen til å ta styring over selskapet for å gjøre bedriften til en spydspiss i kampen mot klimaendringer.

– Det er en underlig form for strutsepolitikk når regjeringen vil overlate et avgjørende politisk veivalg til ledelsen i et oljeselskap. Statoil er Norges viktigste energipolitiske verktøy, sier Marcussen.

Hun peker på at Statoil besitter kompetanse og teknologi som kan bli et verdifullt bidrag i kampen mot klimaendringene og trekker frem selskapet spisskompetanse på boreteknologi og installasjoner til havs som nøkler til nye fornybare markeder innenfor næringer som jordvarme og havvind.

– Å bruke kompetansen som finnes i denne bedriften på å utvinne tjæresand er å kaste perler for svin, sier Marcussen. Hvis vi utvinner og bruker denne ressursen blir det ingen bærekraftig framtid for dagens unge mennesker. Hvis vi endrer strategi kan Statoil bli en del av løsningen på klimakrisen.

– Oljealderen er over

Marcussen mener Norge i er ferd med å havne i bakleksa som energinasjon.

– Store land som Tyskland satser nå massivt på å gjøre seg uavhengig av både atomkraft og fossile brensler. Det er på tide at vi også tar inn over oss at oljealderen er over og heller velger å satse på en fornybar fremtid, avslutter Marcussen.

Med seg på Statoils generalforsamling har hun tidligere stortingsrepresentant Bente Bakke, som i 2011 forlot Høyre til fordel for Miljøpartiet De Grønne i 2011 og fra Frankrike har hun støtte fra Eva Joly som tidligere denne våren ba Norge om å skru igjen oljekranene.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny