De Grønne krever inntektsløft og økte råvarepriser

12. mai 2012

Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukerlag brøt lørdag forhandlingene med staten i jordbruksoppgjøret.

Miljøpartiet De Grønne er enig med bondeorganisasjonene i at statens tilbud på 13 000 i økte inntekter er for dårlig. Utviklingen for norsk landbruk er faretruende. Stadig flere gårdsbruk legges ned og stadig mer av landbruket baseres på importert kraftfôr.

– Skal vi snu denne utviklingen og øke norsk selvforsyningsgrad må vi gi bonden en inntekt det er mulig å leve av, slik at det går an å drive gård på heltid, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

Norske bønder har ikke hatt realinntektsvekst siden 1970-tallet og tjener bare en brøkdel av sammenlignbare yrkesgrupper. Marcussen mener dette er uholdbart og at bøndenes krav om inntektsøkning på 50 000 kr per årsverk må innfris.

– Bøndene trenger et betydelig inntektsløft, og en mye større del av inntekten må komme fra økte råvarepriser. I dag får bonden stadig mindre betalt for sine råvarer, og blir mer og mer avhengig av tilskudd. Fortjenesten er i stor grad forbeholdt de store matkjedene, sier Marcussen.

Marcussen peker på at Regjeringens politikk er en seigpining av det norske landbruket, og at resultatet vil bli økt import av jordbruksprodukter fra utlandet og nedlegging av flere gårdsbruk.

– Vi må bryte denne negative spiralen, og skape begeistring og optimisme i norsk landbruk, slik at det blir attraktivt å ta over gården for norske odelsjenter og -gutter. Vi trenger økt satsing på økologisk og dyrevennlig landbruk basert på lokale ressurser. Statens tilbud bidrar ikke til det, avslutter Marcussen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny