De Grønne går i mot tidlig ultralyd

16. juli 2012


Til våren skal Stortinget behandle forslaget om å tilby foreldre ultralyd i uke 12. Ap, Sv og Frp er for, mens Høyre, Krf og Sp har varslet at de kommer til å stemme mot. Nå har også Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne vedtatt å gå i mot tidlig ultralyd.

– Miljøpartiet De Grønne beklager at det ser ut til å være flertall på Stortinget og i regjeringen for å innføre tidlig ultralyd. Vi går i mot forslaget fordi vi ser på dette som et skritt i retning av et sorteringssamfunn, sier talskvinne Hanna E. Marcussen.

Erfaringer fra Danmark viser at 90% av barn med Downs syndrom blir valgt bort. Marcussen er skeptisk til en utvikling der det blir mulig å velge bort egenskaper som blir oppfattet som uønskede, og hva dette gjør med samfunnet.

– For oss grønne er det et grunnleggende prinsipp at alle mennesker er like mye verdt, og at samfunnet består av et mangfold av individer. Det kan ikke bli slik at barn med Downs syndrom føler at de er en byrde for samfunnet fordi de ikke er helt som andre barn, og får inntrykk av at de helst ikke burde ha blitt født, sier Marcussen.

Marcussen har forståelse for at foreldre med barn som har denne diagnosen har store utfordringer i hverdagen, men tror ikke tidlig ultralyd er løsningen. Hun ønsker i stedet ønsker å styrke oppfølgingstilbudet til foreldre som har barn med spesielle utfordringer.

– Det finnes ingen dokumenterte helseeffekter av å forskyve dette tilbudet til uke 12. Vi ser behovet for å styrke det offentlige helsetilbudet med gratis tjenester på flere områder, men vi synes det finnes viktigere helsetiltak å bruke pengene på, for eksempel bedre oppfølging av foreldre som har barn med Downs syndrom, sier Marcussen.

På sitt møte i juni vedtok Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne følgende uttalelse:

 

Nei til sorteringssamfunnet

Miljøpartiet De Grønne stiller seg kritiske til tidlig ultralyd. Helsen og sikkerheten til foster og mor i svangerskapet må alltid være førtsteprioritet, men undersøkelser fra helsedirektoratet viser ingen klar helsegevinst ved å forskyve tilbudet om ultralyd til uke 12. Tiltaket kan derimot øke faren for feildiagnostisering. Den viktigste forskjellen på dagens praksis med undersøkelser i uke 17/18 og forslaget om å innføre ultralyd i uke 12 er at det vil bli lettere å avdekke kromosomfeil. Erfaringer fra andre land som har innført tidlig ultralyd viser at tiltaket kan bidra til en kraftig reduksjon i antall fødte med Downs syndrom. Vi er derfor bekymret for at en innføring av tidlig ultralyd er et farlig steg i retning av sorteringssamfunnet.

MDG ønsker derfor å opprettholde dagens praksis og vil jobbe for å styrke støtteappratet til foreldre med barn diagnostisert med Down syndrom.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny