Rasmus i skogen

De Grønne foreslår skogvernmilliard

21. mars 2014

Med dagens skogvernpolitikk vil mange arter utryddes før vi rekker å verne leveområdene deres, mener stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Derfor krever partiet nå en egen milliard til skogvern.

FNs generalforsamling har besluttet at 21. mars skal være Den internasjonale skogdagen. Miljøpartiet De grønne markerer dagen ved å kreve en storsatsing på skogvern i Norge.

– Miljøminister Tine Sundtoft bør få på plass en årlig skogvernmilliard i løpet av to år og opptrappingen må starte i statsbudsjettet som regjeringen skal legge frem i oktober. Hvis vi får skogsatsingen opp på et slikt nivå, så kan vi nå målet om å verne 10 prosent av norske skoger innen 2025, sier Hansson.

Han viser til at forskere og miljøvernorganisasjoner har slått fast at 10 prosent av den produktive skogen må vernes. Derfor har De Grønne programfestet dette målet.

– Med dagens politikk går skogvernarbeidet for tregt og mange arter utryddes før vi rekker å verne leveområdene deres. Vi må derfor få opp tempoet på vernearbeidet, sier Hansson.

I dag er under 3 prosent av den produktive skogen i Norge vernet. Til sammenlikning har både Sverige og Finland vernet opp mot 5 prosent av sin skog.

– Norsk skog har blitt forsømt i mange år. Med en skogvernmilliard vil vi kunne redde mange av de gjenværende områdene med urørt natur, mener Hansson.

Miljøpartiet De Grønne har tro på at den nye regjeringen kan løfte dette saksfeltet.

– Miljøminister Tine Sundtoft vernet flere viktige områder allerede i februar, men hvis hun virkelig skal få til det taktskiftet som trengs, så må det legges penger på bordet i neste års budsjett, sier Hansson.

I Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett foreslo partiet en opptrapping av skogvernet til 580 millioner i 2014, og en videre opptrapping til 1 milliard kroner i 2015.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny