Dataangrepet mot Miljøpartiet De Grønne er oppklart

16. august 2016

Gjerningspersonen som brøt seg inn i De Grønnes medlemssystem i sommer har blitt identifisert av politiet og har innrømmet forholdet.

– Vi er glade for at saken er blitt oppklart. Et datainnbrudd i medlemssystemet til et politisk parti er alvorlig kriminalitet og et angrep mot personvernet til våre medlemmer, sier Lars Gaupset

Vedkommende vil foreløpig bli siktet for innbrudd i datasystem, noe som har en strafferamme på to år.

De Grønne har fått opplyst at politiet er inne i den avsluttende fasen av sin etterforskning.

– Vi avventer at politiet kommer med den endelige tiltalen, og har ikke noen ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt, sier Gaupset.

Etter angrepet har både vi og leverandøren av medlemssystemet styrket datasikkerheten, og det er bl.a. innført skjerpede rutiner for innlogging.


For spørsmål, kontakt partisekretær Lars Gaupset på tlf 979 72 086


Følgende e-post ble sendt ut til medlemmene i Miljøpartiet De Grønne idag:

Kjære medlem,

Vi skriver til deg for å gi mer informasjon om dataangrepet som vårt medlemssystem ble utsatt for tidligere i sommer.


Det ble sendt ut uønskede tekstmeldinger og flere e-poster til alle våre medlemmer. Medlemsregisteret vårt ble også lastet ned av gjerningspersonen. Medlemslisten inneholder kjønn, alder, e-post, adresse og navn, samt partitilhørighet. Sistnevnte er en sensitiv personopplysning i henhold til personvernloven. 


Vi ser svært alvorlig på angrepet, og anmeldte forholdet til politiet umiddelbart.

Vi kan nå meddele at politiet har identifisert gjerningspersonen, og hen har innrømmet å ha begått dataangrepet.  Politiet er nå inne sin avsluttende etterforskning og gjerningspersonen er foreløpig siktet for innbrudd i datasystem (jfr § 204) med en strafferamme på 2 år.

Etter hendelsen  har leverandøren  økt sikkerheten til vårt medlemsregister ved å innføre to-faktor autentisering. Det vil si at alle som har tilgang til medlemslister i vårt medlemsregister må logge seg på både med passord og kode fra mobiltelefonen. I tillegg har systemleverandøren ytterligere styrket sikkerheten for å forsvare oss mot framtidige angrep.

Vi beklager igjen de ulempene dataangrepet har medført for våre medlemmer. Selv om vi aldri kan sikre oss 100% mot dataangrep, har den økte sikkerheten vesentlig redusert risikoen.

Dersom du har spørsmål vedrørende denne saken, kan du kontakte meg eller medlemssekretær Hans Joar Høiby-Hansen.

Med vennlig hilsen,
Lars Gaupset, partisekretær