De Grønne vil avvikle pelsdyroppdrett og import

05. november 2014

I dag fremmet Miljøpartiet De Grønne et forslag på Stortinget om å legge ned pelsdyrnæringen i Norge og ved en avvikling, også forby import av pelsprodukter. Dette er første gang et importforbud mot pels foreslås i Stortinget.

– Avvikling av pelsdyroppdrettet i Norge er på overtid. Pelsdyroppdrett i tråd med god dyrevelferd er ikke mulig, og næringa drives på akkord med dyrevelferdsloven på flere punkter, også der dyrene holdes i tråd med forskriftene, sier De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Dyrevelferdsloven, vedtatt av Stortinget i 2009, sier at «Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel». Det er ikke mulig når en setter rovdyr som mink og rev i bur.

Stilllstand tross faglig enighet om avvikling

– Det nye Stortinget må nå for første gang ta stilling til pelsdyroppdrettet. Det har vært komplett stillestand i saken etter et den forrige regjeringen nedsatte et helt unødvendig utvalg for å vurdere nærninga, sier Hansson

Hansson peker på at sentrale faglige instanser anbefaler avvikling av pelsdyroppdrettet i Norge. Både Veterinærinstituttet og Veterinærforening har anbefalt å avvikle pelsdyroppdrettet i sin nåværende form med burhold. Næringen selv avviser at den kan ha andre driftsformer enn burhold. Da mener Hansson en avikling er det eneste fornuftige.

– De Grønne vil ha en snarlig avvikling, så det ikke blir gjort nye investeringer i en næring som ikke har framtid i Norge. Vi mener at de nær 40 millionene som gis til pels årlig heller kan brukes til en omstillingsstøtte til pelsdyroppdrettere som ønsker å legge om til andre næringer, sier Hansson.

Hansson vil nå utfordre Venstre og Ap, som også er for en avvikling av pelsdyroppdrettet, til å ta De Grønnes forslag videre i næringskomiteen, og be om en bred og åpen høring om forslaget.

Ønsker også importforbud

De Grønne fremmer også et forslag om importforbud på pelsprodukter. Det blir første gang det er foreslått et importforbud mot pels i Stortinget. På grunn av EØS-reglementet, vil et importforbud mot pels fra oppdrett forutsette at det allerede er et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge.

– De Grønne mener det også er nødvendig med et importforbud. Når nordmenn først har tatt et etisk standpunkt til denne typen dyrehold, er det naturlig å også ta standpunkt til tilsvarende dyrehold i andre land. Men allerede i dag har mange norske butikker pels fra rovdyr fanget i fotsaks, til tross for at slik fangst er ulovlig i Norge, uten at dette opplyses om, sier Hansson

På lørdag 8. november avholder NOAH sitt årlige fakkeltog mot pels (se fakta under)

Ordlyden i De Grønne forslag:

1. Stortinget ber regjeringen om umiddelbart å igangsette en avvikling av norsk pelsdyroppdrett, med umiddelbar stans i nye etableringer og med omstillingsstøtte i en avviklingsperiode på fire år.

2. Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram for Stortinget et import- og omsetningsforbud av produkter fra fangst eller dyrehold som ikke kan påvises godkjent etter norske forskrifter.

Fakta om NOAHs fakkeltog

NOAHs fakkeltog mot pels er Europas største markering for pelsdyrene, med ca 5-6000 oppmøtte landet over årlig (ca 4000 i Oslo).

I år er det i 14 byer med hvilket er rekord – se oversikt på www.pelsut.no

Det er ellevte året NOAH arrangerer fakkeltoget – i år markerer vi også 25 års arbeid for pelsdyrene. Markeringene begynte i 2004 etter Stortingsmeldingen – som en protest på utsettelsen av pelsdyravvikling (tiårsfristen).