Høydepunkter fra landsmøtet: Lørdag

21. mai 2017

De Grønne gikk inn for en rekke nye forslag til partiprogrammet under landsmøtet på lørdagen, få med deg fem høydepunkter fra dagen her.

Lørdagens enkeltvedtak er endringer som har kommet med i et forslag til partiets program for 2017-2121. Hele programmet skal stemmes over for et endelig vedtak ved landsmøtets avslutning søndag 21. Mai. Her er noen av forslagene som vil bli tatt inn i det nye partiprogrammet:

1. De Grønne vil utrede mulighetene for å bygge en hyperloopbane – et slags vakuumtog – mellom Oslo og København, og styrke togsatsningen.

De Grønne vil ha høyhastighetstog, og få reisetiden mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim ned til fire timer, og reisetiden mellom Oslo og Stavanger ned til seks timer. De Grønne ønsker også å utrede en hyperloopbane mellom Oslo og København i neste stortingsperiode. Hyperloopbanen skal gjøre det mulig å reise 50 mil på en halvtime, til en femtedel av prisen for å fly den samme strekningen.

Raskere tog vil gjøre det lettere for folk å velge miljøvennlig transport fremfor fly og er helt nødvendig hvis Norge skal kunne oppfylle sine egne klimaløfter. Etter oljebransjen kommer nest mest av klimagassutslippene i Norge fra transportsektoren.

2. De Grønne vil at offentlige kantiner minst én dag i uka skal servere kun vegetarmat, og alltid skal ha et fristende vegetartilbud.

De grønne vil få bukt med overforbruk, og ønsker å bruke det offentlige til å signalisere at folk må spise mer grønt. Partiet vil innføre en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner, og sørge for at 50 prosent av offentlig matinnkjøp er lokalt eller økologisk.

3. De Grønne vil at folk skal jobbe mindre og leve mer.

De Grønne har som målsetning å redusere normalarbeidstiden, ved å gradvis endre arbeidsuka vår fra 37 til 30 timer, for å bidra til redusert forbruk og et mer inkluderende arbeidsliv. Kortere arbeidstid gjør at flere kan dele på arbeidet og at færre sliter seg ut på arbeidsplassen.

Blå og rød regjering sier jobb mer og bruk mer for å betale velferden vi har, men redusert arbeidstid har flere fordeler. Vi kan gi folk mer fritid og samtidig redde kloden, sa Rasmus Hansson under en debatt om vedtaket på landsmøtet lørdag.

Dette skal gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet, for at flere skal kunne velge redusert arbeidstid. De Grønne vil at den reduserte arbeidstiden skal erstatte reallønnsøkning og mer klimafiendtlig forbruk.

4. De Grønne vil hjelpe fremfor å straffe rusavhengige. Til høsten vil vi derfor invitere alle partiene på Stortinget til et rusforlik.

I 2013 sluttet Stortinget seg til en nullvisjon for å redusere antallet overdosedødsfall. De Grønne vil nå utvide denne med to elementer til: null overførbare, smittsomme sykdommer som følge av rusbruk og null rusavhengige uten tilbud om behandling.

 

Rusforliket bør gi rusavhengige hjelp og ikke straff, ved å for eksempel tilpasse “Portugal-modellen” til norske forhold. Og det bør tilby heroinassistert behandling til de som ønsker det. Dette kan redusere kriminalitet og sosiale utgifter, og gi verdighet og mestringserfaring i hverdagen, sier Une Aina Bastholm.

Hun mener at kunnskap, medmenneskelighet og skadebegrensning, ikke moralisme, må bli førende i ruspolitikken.

5. De Grønne vil utrede ordninger for borgerlønn.

Borgerlønn er en garantert og betingelsesløs minsteinntekt til alle, utbetalt av staten. Slik blir alle sikret grunnleggende økonomisk trygghet, uavhengig av hvem en er og hvordan en velger å leve, men uten å erstatte arbeidsinntekt. De Grønne vil utrede borgerlønn tilpasset norsk kontekst, og prøve ut borgerlønn i mindre pilotprosjekt.

Borgerlønn anerkjenner at mange i perioder har vanskelig for å stå i full jobb. For mange vil en grunnleggende og ubyråkratisk økonomisk trygghet frigi energi og motivasjon til å finne jobb, bli frisk, skape noe, bidra frivillig eller pleie et familiemedlem. Borgerlønn er en anerkjennelse av at ulønnet arbeid og frivillig innsats teller.

 

Følg landsmøtet på #MDGLM og på Youtube!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid