De Grønne vil ha raskere tog og åpner for hyperloop

21. mai 2017

De Grønne vil ha flere og raskere tog i Norge. Høyhastighetstog, hyperloop og ladestasjoner for elbil i hele landet er noe av det som ble vedtatt på landsmøtet.

De Grønne vil få reisetiden mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim ned til fire timer, og reisetiden mellom Oslo og Stavanger ned til seks timer, ved å bygge ut høyhastighetstog.

Raskere tog vil gjøre det lettere for folk å velge miljøvennlig transport fremfor fly og er nødvendig for at Norge skal kunne oppfylle sine egne klimaløfter. Etter oljebransjen kommer nest mest av klimagassutslippene i Norge fra transportsektoren.

Vil utrede hyperloop mellom Oslo og København

De Grønne ønsker også å utrede en hyperloopbane mellom Oslo og København i neste stortingsperiode. Hyperloopbanen skal gjøre det mulig å reise 50 mil på en halvtime, til en femtedel av prisen for å fly den samme strekningen.

BI-professor og De Grønnes andrekandidat til Stortingsvalget i Oslo, Per Espen Stoknes, mener hyperloopbanen vil bli et plussprosjekt.

Man utvikler samtidig en økonomisk superregion med stopp mellom som vil påvirke eiendomsutviklingen og skape verdier i disse områdene, sier Stoknes.

De Grønne mener at Norge bør sitte i førersetet for utviklingen av denne teknologien.

Første sted i verden hvor dette kommer i drift over en viss distanse, blir trolig Dubai. Når teknologien er modnet i pilotprosjekter i Dubai, USA og eventuelt Helsingfors-Stockholm, kan Norge være med å dra i gang en ny næring i det 21. århundret, sier Stoknes.

Vil ha ladestasjoner for elibiler i hele landet

De Grønne vil også at det legges bedre til rette for miljøvennlig distrikt i hele landet. De Grønne gikk inn for et forslag om en storstilt utbygging av ladestasjoner til elbiler i hele landet.

Klimaløsningene er lokale, og grønn samferdselspolitikk handler om å gjøre det enklere for folk flest. Det betyr at vi trenger ulike løsninger for by og bygd, understreker byråd for samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg.

I tillegg til ladestasjoner ønsker De Grønne et distriktsvennlig pendlerfradrag og å innføre bymiljøavtaler i flere byer som satser grønt.

De Grønne gikk også inn for å få ned vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur i jernbanen, stanse konkurranseutsetting i jernbanen og etablere ett jernbaneselskap som skal ha ansvar for både tog og skinner.

Forslagene om togutvikling og hyperloop i samferdselspolitikken og partiprogrammet for 2017-2021 blir endelig vedtatt søndag 21. mai.

Foto av: Ian Kennedy.
Lisens: CC BY-SA 2.0

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid