Nok kroppspress nå

31. mai 2016

SV, Sp og KrF stilte seg bak De Grønnes forslag for å forebygge kroppspress. Dessverre stemte Ap, Høyre og FrP ned forslagene.

Å ha en perfekt kropp er noe som opptar barn og unge stadig mer. Samtidig tiltar reklametrykket: Barn blir utsatt for reklame som fokuserer på utseende både i media, på bussholdeplassen, i sosiale medier og på gaten. Blant annet gjennom retusjering fremmer et urealistisk eller usunt skjønnhetsideal.

I fellesforslaget som ble lagt fram for Stortinget ble regjeringen bedt om å foreslå endringer i markedsføringsloven for å gi barn reell beskyttelse mot reklame, og for å hindre kroppspress og de negative konsekvensene dette har for barns psykiske helse.

Skuffet over Stortingsflertallet

– Det er naivt å tro av vi kan finne den ene, store årsaken til at mange barn og unge blir psykisk syke. Men vi vet at de snevre skjønnhetsidealene på plakater gjør offentlige rom mindre inkluderende, og at ungdom opplever det som press. Det er lov å bruke sunn fornuft, og vi vet nok til å skjerpe inn markedsføringsloven på dette punktet, sier De Grønnes Une Aina Bastholm, som var initativtaker for forslagene.

Rapporter fra blant annet Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) fra 2014 viste at 85 prosent av unge jenter og 30 prosent av unge gutter opplever kroppspress. Respondentene oppgir at reklame hadde enten stor eller størst påvirkningskraft på opplevd kroppspress.

Skyver barn foran seg

– Dette er frustrerende. Markedsføringsloven sier at reklame ikke skal rettes mot barn under 18. Likevel er det overtydelig at det skjer hver dag, gjennom reklame rettet mot ungdom. Når de store partiene på Stortinget nå stemmer ned vårt forslag om å begrense kroppspresset, skyver de barns psykiske helse til side for at private aktører og kommunen skal tjene penger på reklame. Det er uakseptabelt, avslutter Bastholm.

De Grønne retter en takk til organisasjonene som har bistått oss i utarbeidelsen av forslaget, Norsk Kvinnelig Sanitetsforening, PRESS – Redd Barna Ungdom og Ungdom mot retusjert reklame (hvor blant annet Grønn ungdom er med).