Natur og dyr

Menneskene er en del av naturen og vi er helt avhengig av et mangfold av ulike livsformer på jorda. MDG vil skape et bærekraftig samfunn som tar vare på naturen og dyra som bor i den.  

 

Natur

Verden står overfor et enormt tap av natur og biomangfold som følge av menneskelig påvirkning. Utryddelse av arter akselererer med et enormt tempo. Ifølge en rapport utarbeidet av WWF i 2020 - Living Planet Report - har verdens dyrebestander hatt en nedgang på gjennomsnittlig 68% siden 1970. Den avdekker hvordan menneskelig påvirkning dreper det som lever på planeten vår. Ikke siden utryddelsen av dinosaurene for 65 millioner år siden har vi mistet natur i et slikt tempo. 

Bit for bit forsvinner naturen og dyra i rundt oss. Ei hytte der og ett jorde der, mange bittesmå nedbygging rundt omkring i landet og i verden. Alene oppleves det ikke som så dramatisk, men summen av alle inngrepene har gjort at vi nå står naturkrise vi ikke vet konsekvensene av. FNs naturpanel har oppsummert konsekvensene av denne politikken med full vitenskapelig tyngde: Naturen tåler det ikke, og vi tåler ikke at naturen blir ødelagt. 

 

Derfor vil vi blant annet:

 • Ha mål om null netto tap av natur innen 2025.
 • Vedta en naturlov etter modell fra klimaloven.  
 • Kreve at den som bygger ned natur skal betale for restaurering av påvirkede eller tilsvarende områder.
 • Sikre levedyktige bestander av alle rovdyr og rovfugler som hører hjemme i norsk natur. 
 • Verne minst 30 prosent av Norges havområder. 
 • Utrede Norges første nasjonalpark med et helhetlig økosystem med permanente bestander av store rovdyr, og etablere verneområder hvor jakt og fiske ikke er tillatt. 
 • Kun tillate hyttebygging innenfor allerede utbygde områder og innføre en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse. 

 

 

Det må koste å bygge ned natur

MDG tar Naturpanelet og vitenskapen på alvor. Vi krever en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning. Naturvern kan ikke lenger være bevaring av småflekker i et voksende hav av skadet natur. Vi må slutte å bygge ned natur, og i stedet reparere ødelagt natur. Opp mot halvparten av verdens gjenværende natur må på lang sikt vernes, gjennom store og sammenhengende områder. Dette må også ligge til grunn for norsk politikk.

 

Dyrevern

MDG jobber for et samfunn der solidaritet også omfatter dyr og natur. Vi vil bevare og reparere leveområdene for ville dyr, sikre at produksjonsdyr og familiedyr behandles godt og ta større hensyn til dyrs behov i samfunnsutviklingen forøvrig. 

 

Derfor vil vi blant annet:

 • Grunnlovsfeste dyrs egenverdi.
 • Starte utfasing av burhøns og maserasjon av hanekyllinger i eggindustrien.
 • Forby kirurgisk kastrering av griser og CO2 som bedøvelsesmetode. 
 • Avvikle den kommersielle hvalfangsten.
 • Omstille industriell produksjon av kylling og svin slik at dyrenes behov kan ivaretas.
 • Ha som langsiktig mål å halvere det norske kjøttforbruket, slik at forbruket ikke overstiger det vi kan produsere selv på egne arealer og ressurser.
 • Kreve at alle animalske produkter merkes med informasjon om hvordan dyr har blitt behandlet i produksjonen.
 • Innføre obligatorisk ID-merking av alle arter familiedyr, med hund og katt som førsteprioritet.
 • Sikre gjennomføring av avviklingen av norsk pelsdyroppdrett innen 2025 og forby import av produkter fra pelsdyroppdrett. 
 • Opprette en dyrepolitienhet i alle landets politidistrikter. 

 

Dyr har egenverdi

I dag lever flere hundre millioner dyr i norske fjøs, haller og oppdrettsmerder, og som selskapsdyr, forsøksdyr og sportsdyr. At disse dyra har egenverdi betyr at dyrenes liv har verdi for dyra selv, uavhengig av hvor nyttige eller unyttige de er for mennesker. Dyr som holdes i fangenskap av mennesker skal ha mulighet til å utfolde sin naturlige atferd, inkludert hvile, bevegelse og stimulerende aktiviteter, å være utendørs og få dekket sosiale behov.

 

Dyrs rettigheter

MDG mener dyrevelferd fortjener en langt større plass i norsk politikk. Hvis dyrenes rettigheter skal respekteres, er det behov for en reform av mange typer dyrehold i Norge og en langt strengere håndheving av dyrevelferdsloven. Enkelte former for dyrehold, som pelsdyroppdrett, er uforenlig med god dyrevelferd og bør derfor være forbudt.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle